Facebook
DİNLE

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı

Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı’nın hedefi, dünyada ve Türkiye’de veri bilimine olan artan talebi karşılamaya yönelik olarak veri bilimi alanında güçlü bir eğitim programı sunmak; ve farklı programlardan öğretim üyelerinin Bulut Bilişim, İstatistik, Makine Öğrenmesi, Optimizasyon ve Karar Verme, Veri Görselleştirme, Veri Madenciliği, Veri Mahremiyeti ve Güvenliği, Yüksek Başarımlı Hesaplama konuları üzerinde ortak araştırmaları ile bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı vermektir.