Facebook
DİNLE

Temel Geliştirme Programı

Temel Geliştirme Programı iki önemli eğitsel aşamadan oluşur: Temel Geliştirme Yılı (TGY) ve tüm Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin program seçimleri ve uzmanlık tercihlerinden bağımsız olarak tamamlamak zorunda oldukları çekirdek müfredatımızı oluşturan Üniversite Dersleri.

TGY süresince, temel, orta ve ileri düzeylerde olmak üzere yoğun bir İngilizce Eğitimi programı uygulanır. TGY dil dersleri ve bunlarla ilişikli sınavlar Diller Okulu tarafından sunulur. Öğrenciler TGY’den muafiyet alabilmek için ‘English Language Assessment Exam’ (ELAE) sınavında yahut diğer ilgili muafiyet sınavlarında başarılı olmalıdırlar. Bu muafiyeti kazanan öğrenciler birinci sınıf öğrencisi olurlar. Birinci sınıf derslerinin tamamı ortak üniversite derslerinden oluşur ve lisans eğitiminin diğer yıllarında da bazı ortak üniversite dersleri bulunmaktadır. Geleneksel bölüm yapısının olmadığı üniversitemizdeki disiplinlerarası yapıyı destekleyen en temel öğelerden biri birinci yıl alınması gereken ortak üniversite dersleridir. Üniversitemizdeki bu zorunlu çekirdek müfredat yapısı öğrencilerimize bilimsel düşüncenin temellerini, akademik becerileri ve etraflarındaki dünyayı anlamalarını sağlayacak bilgiyi verir. Böylece hem onların gelecekte bekleyen küresel ölçekli zorluklara karşı çok yönlü bakabilen ve donanımlı bireyler olmalarını sağlar ve hem de daha sonra alacakları fakülte derslerine temel sağlayarak bilinçli bir uzmanlaşma tercihi yapmaları için gereken disiplinlerarası temeli oluşturur.

Web sitesini ziyaret et