Facebook
DİNLE

Stratejik Hedeflerimiz

2023-2028 Stratejik Hedeflerimiz;

  • Küresel Fark Yaratmak ve Toplumsal Katkı
  • Öğrenci Profili ve Eğitim Programlarında Öncülük ve Yenilikçilik
  • Küresel Ölçekte Araştırma Üniversitesi
  • Girişimcilik Ekosisteminde Gelişim
  • Odaklanılan Araştırma Alanları ve Sürdürülebilir Merkezler
  • İnsan, Organizasyonel Mükemmelliyet ve Sürdürülebilirlik