DİNLE

Stratejik Hedeflerimiz

2017-2022 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Önümüzdeki beş yılın ana hedefi, Sabancı Üniversitesi’nin tanınırlığını güçlendirmek üzere seçtiğimiz küresel ve bölgesel sorun kümesine odaklanarak üniversitemizin sektörlerle ve toplumla etkileşimini pekiştirmektir.

  • Sabancı Üniversitesi’nin eğitimdeki öncü rolünü sürdürmek
  • Nitelikli araştırma hacmimizi arttırmak
  • Yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek ve korumak
  • Üniversitenin finansal sürekliliğini sağlamak
  • Yenilikçilik ve girişimcilikteki liderliğimizi sürdürmek
  • Uluslararasılaşma düzeyimizi geliştirmek
Dinle