Facebook
DİNLE

Stratejik Hedeflerimiz

2021-2025 Stratejik Hedeflerimiz

  • Odaklanan Küresel Sorunlar ve SDG' de Etkinin Arttırılması
  • Araştırmanın Topluma Olan Etkisinin Artırılması
  • Eğitilen Yetkinlik ve Değerler ile Toplumsal Dönüşüme Katkının Arttırılması
  • Stratejik İnsan Kaynağı, Organizasyon Kapasitesi ve Yüksek Performanslı Takım Kültürünün Geliştirilmesi
  • Yeni ve Dengeli Finans Yapısı