Facebook
DİNLE

Stratejik Hedeflerimiz

2018-2023 Stratejik Hedeflerimiz

Ana Stratejimiz: Seçilmiş küresel ve bölgesel sorunları çözmek ve çözecek insan yetiştirmek.

Öncelikli Stratejik Hedefler

  • Sabancı Üniversitesi’nin eğitimdeki öncü rolünü sürdürmek
  • Nitelikli araştırma hacmimizi arttırmak

Etkinleştirici Stratejik Hedefler

  • Yenilikçilik ve girişimcilikteki liderliğimizi sürdürmek
  • Uluslararasılaşma düzeyimizi geliştirmek

Destekleyici Stratejik Hedefler

  • Üniversitenin finansal sürekliliğini sağlamak
  • Yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek ve korumak