DİNLE

Stratejik Hedeflerimiz

2017-2022 STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
 

Önümüzdeki beş yıl için Ana Hedefimiz: Seçeceğimiz birkaç küresel ve bölgesel gelişim ihtiyacına odaklanıp, üniversitemizin iş dünyası ve sivil toplumla etkileşimini geliştirerek, Sabancı Üniversitesi markasını güçlendirmektir.

  • Sabancı Üniversitesi’nin eğitimdeki öncü rolünü sürdürmek
  • Nitelikli araştırma hacmimizi arttırmak
  • Yüksek nitelikli insan kaynağını çekmek ve korumak
  • Üniversitenin finansal sürekliliğini sağlamak
  • Yenilikçilik ve girişimcilikteki liderliğimizi sürdürmek
  • Uluslararasılaşma düzeyimizi geliştirmek