Facebook
DİNLE

Haberleşme Merkezi

Haberleşme Merkezi

  • Haberleşme Merkezi aracılığı ile posta, kargo ve kurye şirketleriyle çalışarak hizmet sağlar.
  • Kuruma gelen resmi belgelerin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ile yönlendirilmesi hizmetini sağlar.
  • Kampüs genelinde ilan ve afişlerin yayınlama izni ve takip işleri yapılır.

Haberleşme Merkezi