DİNLE

Lisansüstü Ücretler ve Burslar

Lisansüstü Ücretler

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenimle ilgili yıllık ücretler Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yıl uygulanacak ücret artış oranı, üniversiteye giriş yıllarına göre, ABD doları bazında belirlenen öğrenim ücretlerinde %5'i geçmez, TL olarak belirlenen öğrenim ücretlerinde ise önceki yılın enflasyon oranı paralelinde olur.

Öğrenim ücretleri, peşin veya taksitli olarak ödenir. Üniversite ve Akbank işbirliği ile öğrenim ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit imkanı, sadece öğrenim ücreti için bulunmaktadır. Kurum tarafından ödenen kısımlar için taksitlendirme olanağı bulunmamaktadır.

ABD doları bazındaki ücretlerin TL karşılığının hesaplanmasında, güz dönemi ödemeleri için Ağustos ayının ilk haftası, bahar dönemi ödemeleri için Ocak ayının ilk haftası, yaz dönemi ödemeleri için ise Mayıs ayının ilk haftasının TC Merkez Bankası döviz satış kurları ortalaması* esas alınır.

(*) Ortalama kur, belirtilen haftanın ilk işgününden başlayarak beş işgününün kurlarının toplamından en yüksek ve en düşük olanının çıkarılıp kalanının aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanır.

Lisansüstü Burslar

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre fakültenin alacağı karara bağlıdır.

Burssuz olan Profesyonel (EMBA, MBA-P, IT, ETM-NT, DA-NT, CYSEC-NT, BP) programları dışında, Sabancı Üniversitesi yüksek lisans veya doktora programlarına kabul edilen öğrencilere 2018-2019 Akademik Yılı için aşağıdaki burslardan biri teklif edilebilir.

Tam Burs

Öğrenim ücretinden tam muafiyet, aşağıda belirtilen süre ile aylık net nakit ödeme ve yurt desteğini kapsar.

Program Aylık nakit ödeme ve yurt desteği (*)
Yüksek Lisans 1,700 TL/10 ay boyunca + Yurt (2 kişilik) (**)
Doktora (***) 2,000 TL/12 ay boyunca + Yurt (İmkanlar dahilinde 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda)

(*) Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.

(**) Yurt desteği 2 kişilik odaları kapsar. Tek kişilik odalarda kalmak isteyen öğrenciler, yurtlardaki boş oda imkanları dahilinde, aradaki ücret farkını dönem başında tek seferde ödeyerek kalabilir.

(***) Doktora yeterlilik sınavından başarılı olan öğrencilerin aylık nakit tutarları 2,200 TL'ye yükseltilebilir.

Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

Öğrenim ücretinden muafiyet desteği kapsamında aşağıdaki burslardan herhangi biri teklif edilebilir:

  • Öğrenim ücretinden tam muafiyet

  • Öğrenim ücretinin 2/3'ünden muafiyet

Öğrenim Ücretinden Tam Muafiyet Bursu ve Yurt Bursu

Öğrenim ücretinden tam muafiyet ve yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.

TÜBİTAK BİDEB Bursu

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) yurt içi tam bursu olan yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir. Ayrıca, BİDEB bursiyerlerine; mevcut bursları haricinde ek olanaklar sağlanabilir, ek olanaklar hakkında Enstitüler ile görüşülebilir.

Proje Bursu

Araştırma projeleri kapsamında çalışan öğrencilere sağlanır. TÜBİTAK, SANTEZ vb dış kaynaklardan burslu, en az öğrenim ücretinin ödendiği yüksek lisans öğrencileri için 10 ay boyunca 2 kişilik, doktora öğrencileri için imkanlar dahilinde 12 ay boyunca 1 kişilik, yer yoksa 2 kişilik odalarda konaklamayı kapsar.

Yurt desteği bulunan, ancak yurtta konaklamak istemeyen lisansüstü öğrencilere 500 TL nakit yol desteği verilir.

Diğer Burslar

Her sene bir MBA (Yönetim Yüksek Lisans Programı) öğrencisine fakülte tarafından Ayşegül Arsoy Bursu atanır. Üniversitemizin kuruluş ve tasarım aşamasında yapmış olduğu değerleri katkılardan dolayı Ayşegül Arsoy adına verilen burs; öğrenim ücreti muafiyeti, Eylül-Haziran ayları arasında 10 ay süre ile aylık nakit ödeme ve yurt desteği ile yılda 200 $'a kadar kitap yardımını kapsar. 2 kişilik yurt odasında kalma durumunda sağlanan aylık nakit turarı 1,050 TL'dir.

Dinle