Facebook
DİNLE

Lisansüstü Ücretler ve Burslar

Lisansüstü Ücretler

Sabancı Üniversitesi'nde öğrenimle ilgili yıllık ücretler Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yıl uygulanacak ücret artış oranı, üniversiteye giriş yıllarına göre, ABD doları bazında belirlenen öğrenim ücretlerinde %5'i geçmez, TL olarak belirlenen öğrenim ücretlerinde ise önceki yılın enflasyon oranı paralelinde olur.

Öğrenim ücretleri, peşin veya taksitli olarak ödenir. Üniversite ve Akbank işbirliği ile öğrenim ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit imkanı, sadece öğrenim ücreti için bulunmaktadır. Kurum tarafından ödenen kısımlar için taksitlendirme olanağı bulunmamaktadır.

ABD doları bazındaki ücretlerin TL karşılığının hesaplanmasında, Güz dönemi ödemeleri için Temmuz ayının son haftası, Bahar dönemi ödemeleri için Aralık ayının son haftası, yaz dönemi ödemeleri için ise Mayıs ayının ilk haftasının TC Merkez Bankası döviz satış kurları ortalaması* esas alınır.

(*) Ortalama kur, belirtilen haftanın ilk işgününden başlayarak beş işgününün kurlarının toplamından en yüksek ve en düşük olanının çıkarılıp kalanının aritmetik ortalamasının alınmasıyla hesaplanır.

Lisansüstü Burslar

Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca değerlendirilip Rektör onayı ile kesinleşir. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre fakültenin alacağı karara bağlıdır.

Lisansüstü Burslara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.