Facebook
DİNLE

Lisansüstü Ücretler ve Burslar

Lisansüstü Ücretler


Sabancı Üniversitesi'nde öğrenimle ilgili yıllık ücretler Mütevelli Heyeti tarafından saptanır. Her yıl uygulanacak ücret artış oranı, üniversiteye giriş yıllarına göre, ABD doları bazında belirlenen öğrenim ücretlerinde %5'i geçmez, TL olarak belirlenen öğrenim ücretlerinde ise önceki yılın enflasyon oranı paralelinde olur.

Öğrenim ücretleri, peşin veya taksitli olarak ödenir. Üniversite ve Akbank işbirliği ile öğrenim ücretlerinin taksitle ödenmesi mümkündür. Taksit imkanı, sadece öğrenim ücreti için bulunmaktadır. Kurum tarafından ödenen kısımlar için taksitlendirme olanağı bulunmamaktadır.

Lisansüstü Burslar


Lisansüstü öğrenim burslarına ilişkin değerlendirilme, programa kabul esnasında yapılır. Burs sağlanacak öğrencilerin durumu akademik geçmişleri dikkate alınarak Kabul Jürisi'nin önerisi üzerine, ilgili Enstitü Kurulu'nca karara bağlanır. Kazanılan bursun devamlılığı, genel not ortalamasına göre Enstitü'nün alacağı karara bağlıdır.

Lisansüstü Burslara ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.