Ana içeriğe atla
TR EN

Kalite Güvence ve Strateji Kurulu

Sabancı Üniversitesi Kalite ve Strateji Kurulu (KSK)

1) Kurulun üyeleri:


a) Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, SUATT Direktörü, SUNUM Direktörü, İPM Direktörü, TÜMER Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Öğrenci Kaynakları Direktörü, Rektörlük Strateji Danışmanı, Genel Sekreterlik Ofisi Grup Müdürü ve Öğrenci Konseyince atanan Öğrenci Temsilcisi’nden oluşur. Sadece Öğrenci Temsilcisinin görev süresi bir yıldır.


b) Kurulun başkanlığını, Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör yardımcılarından birisi yapar.


c) Yılda en az üç kez toplanacak olan Kurulun sekreteryası, ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili mevzuatta yer alan strateji geliştirme daire başkanlığının üniversitemizdeki eşdeğeri olan Genel Sekreterlik Ofisi Grup Müdürü tarafından yürütülür.


2) Kurulun Görevleri:


Yükseköğretim kurumları, kendi kurumlarında uygulanacak iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulması ve işletilmesi ile iç ve dış değerlendirme sürecinin bu konuda hazırlanacak uygulama esasları kapsamında yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.


a)   Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili


•       Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
•       Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve
•       Bu kapsamda yapılacak çalışmaları YÖKAK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve
•       Bu çalışmaları Akademik Kurul'un onayına sunmak,


b)  İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve


•       Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Akademik Kurul'un onayına sunmak,
•       Onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu YÖKAK ile ve Sabancı Üniversitesi internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

 

 


c)   Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, YÖKAK ile, dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

Kalite Güvence ve Strateji Kurulu (KSK) Üyeleri

RektörProf. Dr. Yusuf Leblebici
Rektör Yardımcısı (Eğitim)Prof. Dr. Cem Güneri
Rektör Yardımcısı (Araştırma)Prof. Dr. Mehmet Yıldız
Rektör Yardımcısı (Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı)    Prof. Dr. Fuat Keyman
Genel SekreterAli Çalışkan
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Erkay Savaş
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi DekanıProf. Dr. Meltem Müftüler Baç
Yönetim Bilimleri Fakültesi DekanıProf. Dr. Ayşegül TOKER
Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi DirektörüTalat Durgut
Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi DirektörüProf. Dr. Fazilet Vardar
Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi DirektörüProf. Dr. Burcu Saner Okan
İstanbul Politikalar Merkezi DirektörüProf. Dr. Fuat Keyman
İnsan Kaynakları DirektörüBerrin Yılmaz
Öğrenci Kaynakları DirektörüElçin KARANA SÜRÜCÜ
Strateji DanışmanıAsuman FİLİZ
Genel Sekreterlik Ofisi Grup MüdürüF.Tuğçe ÖZEL
Öğrenci TemsilcisiBaturalp TERZİ