Facebook
DİNLE

Felsefemiz

Sabancı Üniversitesi’nin katılımcı, kendini yönetme yeterliliğine sahip, mali açıdan özerk ve esnek bir yapıya sahip olmasını hedefliyoruz. Sabancı Üniversitesi öğrencilerine, öğrencilerinin ailelerine, çalışanlarına, yöneticilerine ve tüm topluma duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle yaklaşır.

Öğretim programımız ve etkinliklerimiz aracılığıyla bizi ilgilendiren tüm sorunları ya da zorlukları tanımlamaya, görünür kılmaya çalışacak, bununla yetinmeyerek, gerek günümüzün gerek geleceğin toplumsal ve teknolojik gereksinimlerini algılamaya ve yanıtlamaya uğraşacağız. Bilgiyi geliştirmeye, eğitimi desteklemeye ve toplumsal ilerlemeye katkıda bulunmayı hedefleyen uygulamalı ve stratejik araştırmalara ağırlık vereceğiz.

Felsefemizin Anahtar Sözcükleri

  • Öğrenci/paydaş isteklerine duyarlılık
  • Katılımcılık
  • Topluma karşı duyarlılık
  • Uygulamanın önceliği
  • Bilim ve teknoloji geliştirmek; bilginin topluma yayılmasını sağlamak
  • Disiplinlerarası
  • Kendini idare edebilmek
  • Takım çalışmasına inanç
  • Yerel, yöresel, küresel
  • Öğrenmeyi öğrenmek