Facebook
DİNLE

Çift Anadal Uygulaması

A.) Çift Anadal Programları

2019-2020 Akademik yılı itibarıyla SÜ’ye kayıt olan öğrencilerden itibaren uygulanacak çift anadal programları;

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği (*)
 • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 • Ekonomi
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı (*)
 • Kültürel Çalışmalar
 • Psikoloji (*)
 • Siyaset Bilimi
 • Uluslararası Çalışmalar

Yönetim Bilimleri Fakültesi

 • Yönetim Bilimleri

(*) Bu programlar; 2019-2020 akademik yılı itibarıyla SÜ’ye kayıt olan öğrencilerden itibaren çift anadal uygulamasına açılmış olup; daha önceki yıllarda SÜ’ye kayıtlı olan mevcut öğrenciler için, çift anadal uygulamasına kapalıdır.

B.) Başvuru Koşulları

Çift anadal diploma programlarından birine kayıt olmak isteyen ve aşağıdaki koşulları sağlayan öğrenciler; Akademik Takvim'de belirtilen tarihlerde, çift anadal diploma programının bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na, ıslak imzalı bir dilekçe ve transkriptleri ile birlikte başvurabilirler. Bu süreçte; çift anadal programı danışmanları ile akademik danışmanların görüş ve desteğinin alınması; bu akademik kararın netleştirilmesinde önemlidir. Çift Anadal dönemlik kontenjanlar için tıklayınız.

 • Akademik Takvim’de; Güz dönemi içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular, takip eden Bahar dönemi için; Bahar ve Yaz dönemleri içinde yer alan başvuru tarihlerinde yapılan başvurular ise takip eden Akademik yılın Güz dönemi için değerlendirilir. Aşağıdaki koşulların, değerlendirme yapılacak dönem için sağlanıyor olması gerekmektedir.
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başında; en erken üçüncü, en geç beşinci döneminin başında olunması gerekmektedir.
 • Üniversiteye giriş yılına göre, çift anadal uygulamasına açık olan bir diploma programına yerleşmiş olmak gerekir (diploma programına yerleşme ile birlikte de başvuru yapılabilir).
 • Değerlendirmenin yapılacağı döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki Genel Not Ortalaması'nın en az 3,20 (**) olması gerekir (yaz dönemleri dahil).
 • Değerlendirmenin yapılacağı dönem başındaki sınıfı ve Genel Not Ortalaması dikkate alınmak üzere; anadal diploma programındaki sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sindeki öğrenciler arasında yer alması gerekir; ya da anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3,20 (**) olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarıyla en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerin ise çift anadala başvurulacak diploma programının bağlı olduğu program grubunun ilgili yıldaki SÜ taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması gerekir.

(**) 2019-2020 Akademik yılı öncesinde SÜ’ye kayıt olan mevcut öğrenciler için; çift anadal programları başvuru genel not ortalaması 2,72 olarak uygulanmaya devam edecektir.

C.) Çift Anadal Devam Koşulları

 • Çift anadal diploma programında iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin kaydı iptal edilir.
 • Tüm Çift Anadal Diploma Programı öğrenimi süresince; Anadal ve/veya Çift Anadal Diploma Programındaki GNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 2,50’ye kadar düşebilir. GNO’su ikinci kez 2,50 veya altına düşen öğrencinin, çift anadal diploma programından kaydı iptal edilir.

D.) Çift Anadal Program Yükümlülükleri ve Dönemlik Ders Yükü

 • Çift anadal diploma programlarından birine kayıtlı olan öğrenciler; bu programa kayıt oldukları dönem itibarıyla geçerli olan çift anadal diploma programı yükümlülüklerine tabidir. Çift anadal diploma programlarının yükümlülüklerini takip etmek için lütfen tıklayınız .
 • Öğrenciler, kayıtlı oldukları çift anadal diploma programının gerektirdiği bütün dersleri alarak; SÜ ve AKTS kredisi yükümlülüklerini yerine getirmelidir.
 • Anadal ve çift anadal diploma programları arasındaki ortak dersler, her iki programın yükümlülüklerine de sayılır. Proje ve staj derslerinde ortak ders üzerinden ilerlenmesi esas olup; öğrencinin anadal ve çift anadal programlarının müfredatlarına göre oluşan istisnai durumlar ayrıca değerlendirilir.
 • Çift anadal diploma programlarına kayıtlı öğrenciler de Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamındaki ders yükü çerçevesinde derslere kayıt olabilirler.
 • Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal diploma programı ile çift anadal diploma programında aldığı dersler, aynı transkript üzerinde gösterilerek; tüm dersler, Genel Not Ortalaması hesaplarına katılır.

E.) Danışmanlık

Çift anadal diploma programlarına kayıtlı öğrencilere; anadal diploma programı danışmanlarının yanı sıra, bir de çift anadal diploma programı danışmanı atanır. Danışman bilgileri MySU üzerinden görülebilmektedir. Ayrıca çift anadal diploma programı yükümlülük sayfalarında; her programın danışmanları yer almaktadır. Danışmanlık portalinde ise çift anadal danışmanları, bu kapsamda danışmanlık verecekleri öğrencileri görebilmektedir.

Çift anadal diploma programlarına kayıtlar, önemli bir akademik karar olup; başvurudan, mezuniyete kadar olan tüm süreçte; ders seçimi, staj, proje seçimi vb. detaylarda mutlaka danışmanlık alınarak ilerlenmesi ve bir projeksiyon çıkarılması önemlidir.

F.) Mezuniyet Koşulları

Bir çift anadal diploma programına kayıt olmuş ve devam koşullarını yerine getirerek, çift anadal kaydını korumuş olan öğrencilere;

 • Anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Çift anadal diploma programının yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak,
 • Anadal yükümlülüklerine ek olarak; çift anadal yükümlülüklerine sayılmak üzere, en az 30 SÜ kredisi (60 AKTS kredisi) kazanmış olmak,
 • Genel Not Ortalaması'nın ve Program Not Ortalaması'nın (anadal/çift anadal için) en az 3,20 (***) olması

koşuluyla; anadal diplomasının yanı sıra ilgili programdan çift anadal diploması verilir.

(***) 2019-2020 Akademik yılı öncesinde SÜ’ye kayıt olan mevcut öğrenciler için; çift anadal programları mezuniyet not ortalaması 2,72 olarak uygulanmaya devam edecektir.

G.) Öğrenim Süresi ve Burslar

Çift anadal diploma programına kayıtlı öğrencilerin; Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ndeki ders yükü çerçevesinde ders alarak, normal lisans öğrenim süresi olan 4 yıl sonunda; kayıtlı oldukları anadal ve çift anadal diploma programlarından mezun olabilmeleri mümkündür.

Anadal Diploma Programının mezuniyet koşullarını yerine getirmiş; ancak kayıtlı olduğu Çift Anadal Diploma Programının mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi; çift anadal diploma programına kayıt yaptırdığı dönemden itibaren Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin 7. Maddesinde belirtilen azami öğrenim süresi kadardır (7 yıl-14 dönem). Anadal programından mezun olan ve çift anadal programına devam etmek isteyen öğrencilerin, çift anadal diploma programının bağlı olduğu Fakülte Dekanlığı'na ıslak imzalı bir dilekçe ile başvurması gerekir.

ÖSYM kanalıyla veya yurt dışından öğrenci kabul kapsamnda SÜ’ye ilk girişte burslu yerleştirilmiş olup, bir Çift Anadal Diploma Programına kayıtlı olan öğrencilerden; SÜ’ye ilk kayıt tarihi itibarıyla normal öğrenim süresinde (öğrenimine Diller Okulu’nda yabancı dil (İngilizce) hazırlık ile başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıl) Anadal Diploma Programından mezun olan ve kayıtlı olduğu Çift Anadal Diploma Programının mezuniyet koşullarını tamamlamak için, Çift Anadal Diploma Programının bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenimine devam edecek olan öğrencilerin burs süreleri en fazla 2 dönem olmak üzere uzatılabilir.

H.) Yan Dal Programı ile Çift Anadal Diploma Programına Kayıt

Gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, aynı anda, Yan Dal Programı ile bir Çift Anadal Diploma Programına kayıt olabilirler.