Facebook
  • Anasayfa
  • Araştırma
  • Araştırma Çıktıları & Performans
  • Araştırma Performansı
DİNLE

Araştırma Performansı

Sabancı Üniversitesinin girdi ve çıktılarını oluşturan parametreler Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG) tarafından bütünsel bir şekilde izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlar Üniversite Araştırma Konseyi ve Araştırma Komitesi toplantılarında, yılda iki kez tüm Üniversiteye açık bir şekilde gerçekleştirilen Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü Değerlendirme toplantılarında ve yıl içinde gerçekleşen diğer stratejik ve yönetim odaklı toplantılarda sunulmaktadır.

Araştırma performansına ilişkin verilerin raporlandığı bir diğer yer ise üniversite sıralama sistemleridir. Araştırma faaliyetleriyle yaratılan faydanın ve Üniversitenin bulunduğu çevreye verdiği katkı bu sistemler aracılığıyla da ölçülmektedir. Sıralama sistemleri ve üniversitemizin sıralamalardaki pozisyonu ile ilgili daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesinin araştırma performansına ilişkin detaylar aşağıda parametreler bazında paylaşılmaktadır.

Araştırma Projeleri
Bilimsel Yayınlar
Fikri Mülkiyet Portföyü
Firmalar