DİNLE

Araştırma Olanakları

Sabancı Üniversitesi, bilgiyi daha ileriye taşımak, eğitimi desteklemek ve toplumun gelişimine katkıda bulunmak felsefelerinden yola çıkarak araştırma gücünü uygulamalı ve stratejik araştırmalara yöneltir. Üniversitede araştırma; eğitim programlarını zenginleştirmeyi, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunmayı hedefler.

Sabancı Üniversitesinde araştırma faaliyetleri; fakültelerde, merkezlerde ve forumlarda bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, disiplinlerarası bir yaklaşımla yürütülür.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Laboratuvarlar

Merkezler ve Forumlar

Bilgi Merkezi