Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 344 Grup Süreçleri 3 SU Kredi
Bu ders, çağdaş sosyal psikoloji alan yazınına dayanarak, öğrencilere grup oluşumu ve grup düşüncesi, grup karar verme süreçleri, iç grup çeşitliliği ve içgrup kimlikle özdeşleşme gibi grup içi süreçler ve dinamiklerin yanısıra önyargı ve kalıpyargıların oluşumu ile dışgruplara yönelik tutum ve davranışlar gibi gruplar arası süreçleri tanıtmaktadır. Ders grup süreçleri alanındaki klasik teoriler yanında sosyal psikoloji ve kişilik bilimindeki modern araştırmalara odaklanmakta ve öğrencilere farklı alanlarda grup-grup ve grup-birey dinamiklerinin oluşumu hakkında genel bir anlayış kazandırmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Grup Süreçleri 3
Güz 2019-2020 Grup Süreçleri 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :