Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 340 Sosyal Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders insan etkileşiminin incelenmesi olan sosyal psikolojiye başlangıçtır. Sosyal psikolojinin ilgi alanı, sosyal çevre ile insanların kendilerine ve başkalarına olan tutum ve davranışlarının birbirlerine karşılıklı etkisidir. Ders bir inceleme dersi olacaktır ve sosyal psikoloji alanını oluşturan sosyal etkiler, prososyal davranış, grup süreçleri, cinsiyet, yetki, uyum, tavır oluşumu, saldırganlık, ikna ve propoganda, çekim gücü, stereotipler ve özgüven gibi önemli konuların gözden geçirilmesini içerecektir. Vurgu, sosyal bağlamda insan davranışıyla ilgili temel teorileri öğrenmekte ve bu sistem ve araştırmaları politika, eğitim, hukuk, sağlık gibi gerçek hayat ortamlarına uygulamakta olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2020-2021 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2019-2020 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2019-2020 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2018-2019 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Güz 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2011-2012 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2010-2011 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2009-2010 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Güz 2008-2009 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2007-2008 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :