Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 550 Osmalı Paleografyası 3 SU Kredi
Bu ders Osmanlı paleografisinin temel hususiyetlerini öğrencilere aktarmayı hedeflemektedir. Derse katılan öğrencilerin talik, rika ve divani gibi başta gelen Osmanlıca elyazı türlerini okuyabilmeleri ve böylelikle farklı türde Osmanlı kaynaklarını, özellikle de elyazı türlerini okuyabilmeleri ve böylelikle farklı türde Osmanlı kaynaklarını, özellikle de elyazması metinleri, belgeleri ve kaynakları analiz edebilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır . Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere birincil Osmanlı kaynaklarını (fermanlar, resmi evraklar, elyazması edebi eserler, kitabeler vb.) tanıtarak bu kaynakları kullanabilme yeteneği kazandırmak, bilhassa sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı yazma eser kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır . Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Osmalı Paleografyası 3
Güz 2021-2022 Osmalı Paleografyası 3
Bahar 2020-2021 Osmalı Paleografyası 3
Güz 2020-2021 Osmalı Paleografyası 3
Bahar 2019-2020 Osmalı Paleografyası 3
Güz 2019-2020 Osmalı Paleografyası 3
Yaz 2018-2019 Osmalı Paleografyası 3
Güz 2018-2019 Osmalı Paleografyası 3
Onkosul: (TLL 530 - Yüksek Lisans - En Az D
veya TLL 530 - Doktora - En AzD)
veya (TLL 503 - Doktora - En AzD
veya TLL 503 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: TLL 550D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :