Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 530 Osmanlı Türkçesi II 3 SU Kredi
Bu ders ileri seviyede Osmanlı Türkçesi dilbilgisi kurallarını öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır. Derse katılan öğrenciler ileri seviyede önemli Osmanlıca metinleri nasıl okumaları gerektiği konusunda tecrübe kazanarak farklı türde Osmanlıca kaynakları ve bilhassa tarihsel metinleri anlama ve çözümleme konusunda deneyim kazanacaklardır. Dersin bir başka önemli amacı da, öğrencilere birincil Osmanlı kaynaklarını (sözlükler, ansiklopedik eserler, resmi evraklar vb.) tanıtarak bu kaynakları kullanabilme yeteneği kazandırmak, bilhassa sözlükler vasıtasıyla üzerinde çalıştıkları metinlerde karşılaştıkları sorunları nasıl aşabileceklerini gösterebilmek ve Osmanlı matbu kitap kültürünü tanıtarak farklı tür Osmanlı metinlerine aşina olmalarını sağlamaktır. Ders kapsamında her hafta okuma ve yazma pratikleri ile sınıf-içi alıştırmalar verilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2021-2022 Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2020-2021 Osmanlı Türkçesi II 3
Güz 2020-2021 Osmanlı Türkçesi II 3
Güz 2019-2020 Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2018-2019 Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2017-2018 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2016-2017 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Yaz 2012-2013 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Yaz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Onkosul: (TLL 510 - Doktora - En Az D
veya TLL 510 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 501 - Doktora - En AzD
veya TLL 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: TLL 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :