Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 669 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları 3 SU Kredi
Bu seminer, Osmanlı bağlamı içinde kölelik kurumunu çeşitli yönleriyle inceleme ve araştırmayı amaçlar. Öğrenciler, şu gibi tarihsel "uğrak" ve konular üzerinde yoğunlaşmaya yönlendirileceklerdir : Dünya tarihine ilişkin daha kapsamlı perspektifler bağlamında Osmanlılarda kölelik; "açık" ve "kapalı" kölelik sistemleri; köle edinme / devşirme yöntemleri; etnisite ve kölelik; Osmanlılarda köle talebinin geçirdiği değişimler; asker ve yönetici olarak köleler; tarımda köleler; imalât faaliyetinde köleler; eviçi kölelik ve köleler; Osmanlı köleliğinin popular kültürü; köleliğin hukukî çerçevesi; Avrupa ve Kuzey Amerika'da köleliğin ilgası tartışmaları ve Osmanlı köleliği açısından önemi; Osmanlı köleliğinde Batı'nın varlığı ve/ya payı; köleliğe ve köle ticaretine karşı devlet / hükümet önlemleri; Osmanlı köleliğin, yasama aracılığıyla resmen ilga edilmeksizin, tedricen sönerek yokolması. Başlıca yükümlülük : 30 sayfa dolayında, birincil kaynaklara dayanan kapsamlı bir araştırma çalışması. Tarih programının araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2003-2004 Osmanlı Kölelik Tarihinin Soru ve Sorunları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :