Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 664 3 SU Kredi
Bu seminerde belli başlı ayaklanmalar ve toplumsal huzursuzluk ve muhalefet hadiseleri seçilmiş birincil kaynaklar ve araştırma literatürü ışığında ele alınacaktır. Erken Modern dönemde Avrasya'da ortaya çıkan ayaklanmalarla ilgili ana teorik yaklaşımlar tanıtılarak bunların Osmanlı İmparatorluğu açısından geçerliliği irdelenecektir. Kapsanacak konular arasında devlet oluşumu ve sosyo-ekonomik değişimin dinamikleri, muhalefetin ideolojisi ve dili, köy ve kent ayaklanmalarında örgütlenme, gündem ve etken sorunsalları yer almaktadır
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :