Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

HART 521 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3 SU Kredi
Bu ders 19. Yüzyılın ortasında Avrupa'da avangardın gelişinden bu yana - ve öncesinde - sanatta modern olarak sayılmış eserleri incelemeyi amaçlar. Moderniteye dair düşünceler, sanatçıların amaçları ve eserleri arasındaki değişen ilişkiler gözden geçirilecektir. Modern sanatın doğuşunda romantizm, realizm, empresyonizm, post-empresyonizm gibi akımların önemi değerlendirilecektir. Delacroix, Ingres, Turner, Constable, Courbet, Manet, Monet, Cezanne, Gaugain, Seurat, Van Gogh gibi bazı temel sanatçıları incelenecek, modernist sanatın sosyal, siyasal vb. amaçları çerçevesinde moderniteye dair kavramlar ve sanatta modernizm ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2011-2012 Başkaldırı Çağı Sanatı: Erken Modernite 3
Bahar 2009-2010 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2005-2006 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Bahar 2004-2005 Başkaldırı Çağı Sanatı: Modernizm 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :