Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

SİYASET BİLİMİ - LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-LİSANS DERECESİ İLE (PHDPS-UG)

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Lisansüstü Programı yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) düzeyinde entegre bir eğitim ile öğrencileri Siyaset Bilimi'nin üç ana alanında (Karşılaştırmalı Siyasal Çözümleme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Kuramı) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu üç ana alanın yanı sıra Türkiye Siyaseti, Orta Doğu ve Avrupa Siyaseti, Formel Modelleme, Siyasa Analizi ve Siyasal Düşünce alt alanlarında yoğunlaşma olanağı sağlanmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere MA derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise MA derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Entegre bir yüksek lisans programında olmanın bir sonucu olarak lisansüstü programına MA derecesi almak üzere gelmiş öğrenciler doktora programına geçebilirler. Bu konudaki kararı program üyelerinden oluşan bir komite; (a) öğrencinin "doktoraya geçiş" sınavındaki başarısını ve (b) öğrencinin zorunlu ve alan derslerindeki performansını göz önünde bulundurarak verir.

Doktoraya Geçiş Sınavı:

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilim doktora programına girmek / devam etmek isteyen herkes akademik yıl boyunca iki defa verilen "geçiş" sınavını almak ve tek defada geçmek zorundadır. Bu sınavın amacı potansiyel doktora adaylarının siyaset bilimi alanındaki temel metotlar ve tartışmalar hakkında anlamlı ve tutarlı bilimsel yazı yazma yetilerini değerlendirmektir. Bu sınav ayrıca adaylara öğrenmiş oldukları siyaset bilim unsurlarını sentezleme ve kendi görüşlerini ifade etme imkânı sağlamayı amaçlar.

Geçiş sınavı anonim olarak yapılır ve okunur. Sınav sonuçları sınav komitesi tarafından topluca değerlendirilir.

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilim Lisansüstü programlarına başvuranlar kabul sınavına ve eğer davet edilmişlerse sınavdan sonra yapılan sözlü mülakata girmek zorundadırlar. Bu koşul yurtdışından yapılan başvurular için de geçerlidir.  Yurt dışından yapılan başvurularda sınavın ve mülakatın zamanı konusunda esneklik sağlanabilir.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Doktora Tezi - - 1
Zorunlu Dersler - 18 11
Çekirdek Seçmeli Dersler - 24 8
Toplam 318 42 20
 

Doktora Tezi

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     POLS 799 Doktora Tezi 149 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ECON 604 Uygulamalı Ekonometri 10 3 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 502S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 2 7 0 SSBF
     GR 503S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 3 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     POLS 502 Siyaset Kuramı 10 3 SSBF
     POLS 510 Karşılaştırmalı Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 10 3 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 540 Uluslararası İlişkiler Teorisi 10 3 SSBF
     POLS 610 Tez Hazırlığı Semineri 1 0 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Programın dört alanının ikisinden girilecek doktora yeterlilik sınavlarına hazırlık olarak bu havuzdan en az 24 SU kredi alınması zorunludur.

Çekirdek Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.