Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

SİYASET BİLİMİ - YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE DOKTORA PROGRAMI-YÜKSEK LİSANS DERECESİ İLE (PHDPS)

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Lisansüstü Programı yüksek lisans (MA) ve doktora (PhD) düzeyinde entegre bir eğitim ile öğrencileri Siyaset Bilimi'nin üç ana alanında (Karşılaştırmalı Siyasal Çözümleme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Kuramı) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu üç ana alanın yanı sıra Türkiye Siyaseti, Orta Doğu ve Avrupa Siyaseti, Formel Modelleme, Siyasa Analizi ve Siyasal Düşünce alt alanlarında yoğunlaşma olanağı sağlanmaktadır.

Doktora programı öğrencileri mezuniyete hak kazanabilmek için program yükümlülüklerini tamamlamalarının yanında, tez savunmalarından önce hazırladıkları bir araştırma tebliğinin tez izleme komitesi, program öğretim üyelerinin ve diğer öğrencilerin katıldığı bir fakülte seminerinde sunumunu yapmakla yükümlüdürler.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Doktora Tezi - - 1
Zorunlu Dersler - 6 4
Çekirdek Seçmeli Dersler - 18 6
Toplam 258 24 11
 

Doktora Tezi

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     POLS 799 Doktora Tezi 149 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 610 Tez Hazırlığı Semineri 1 0 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli Dersler

Programın dört alanının ikisinden girilecek doktora yeterlilik sınavlarına hazırlık olarak bu havuzdan en az 18 SU kredi alınması zorunludur.
Çekirdek Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.