Ana içeriğe atla
TR EN

Ders Kataloğu

TÜRKİYE ÇALIŞMALARI - TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MATS)

Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programı, Türkiye’nin geçmişi ve bugünü ile ilgili çeşitli konularda farklı disiplinlerden uzmanlıkları bir araya getiren bir lisansüstü programı olarak tasarlanmıştır. Program, geleceğin akademisyenleri ile politika üretecek ve bu politikaları uygulayacak bireylerini; anayasacılık ve demokrasi, seçim politikaları, dış politika ve küresel yönetişim, enerji, çevre (küresel ısınma ve iklim değişikliği), şehirler, ekonomi, toplumsal cinsiyet, göç, din, kimlikler ve toplum gibi temel alanları ilgilendiren politikaları anlamak, analiz etmek, değerlendirmek ve yeni politikalar tasarlamak için gerekli becerilerle donatmaktadır.

Programın müfredatı, Türkiye tarihi, Türkiye toplumu ve Türkiye siyaseti hakkında disiplinlerarası teorik bilgiyi, Dijital Beşeri Bilimlerdeki en son metodolojiler ve yeni yaklaşımlarla titiz bir şekilde birleştirir.

Program, lisansüstü öğrencilerine Türkiye'de ve yurt dışında bulunan seçkin akademik kurumlarda, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlarda kariyer fırsatları bulmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programı, akademik araştırmalarda daha fazla uzmanlaşmak isteyen adaylar için Tarih, Sosyoloji ve Siyaset Bilimi alanlarında güçlü temeller sağlar.

Programın temel bileşenleri, öğrencilerin farklı alanlarda ihtiyaç ve ilgi alanlarına göre uzmanlaşmalarına olanak tanıyan esnek bir yapıdadır. Adayların, farklı disiplinler üzerine yoğunlaşma imkanının yanında, Columbia Üniversitesi Sakıp Sabancı Türkiye Araştırmaları Merkezi de dahil olmak üzere Sabancı Üniversitesi'nin tanınmış merkezleri, forumları ve laboratuvarlarında staj ve araştırma asistanlığı yapmak olanakları da bulunmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Yüksek Lisans Tezi - - 1
Zorunlu Dersler - 9 6
Çekirdek Seçmeli I - 3 1
Çekirdek Seçmeli II - 9 3
Serbest Seçmeli Dersler - 6 2
Toplam 137 27 13
 

Yüksek Lisans Tezi

Onaylanmış bir konuda yaklaşık 70 sayfa dolaylarında özgün bir tez çalışması olmalıdır.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     TS 599 Yüksek Lisans Tezi 30 0 SSBF
 

Zorunlu Dersler

Aşağıda gösterilen derslerin hepsi zorunludur.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     POLS 553 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular ve Sorunlar 10 3 SSBF
     TS 500 Yüksek Lisans Ön Semineri 5 0 SSBF
     TS 550 Türkiye’de Toplumsal Değişim 10 3 SSBF
     TS 551 Türkiye Çalışmaları ve Tarih: Tartışmalar ve Konular 10 3 SSBF
     TS 590 Staj 5 0 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli I

Öğrenciler bu havuzdan, gelecekteki araştırma alanlarına göre en az 1 ders almalıdırlar. Bu havuzdan fazladan alınan dersler Çekirdek Seçmeli II program yükümlülüklerine sayılır.
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 503 Kültürel Çözümleme Uygulamaları 10 3 SSBF
     HIST 512 Akımlar, Tartışmalar, Tarihçiler II 10 3 SSBF
     POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 10 3 SSBF
     TS 520 Dijital Beşeri Bilimler 10 3 SSBF
 

Çekirdek Seçmeli II

Öğrenciler bu havuzdan, gelecekteki araştırma alanlarına göre en az 1 ders almalıdırlar. Bu havuzdan fazladan alınan dersler Çekirdek Seçmeli II program yükümlülüklerine sayılır.
  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CULT 553 Göç Mekanları 10 3 SSBF
     CULT 555 Kent Mekanları ve Kültürleri 10 3 SSBF
     CULT 593 Türkiye'deki Kültürel Değişimlere Tematik Yaklaşımlar 10 3 SSBF
     ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 10 3 SSBF
     GEN 544 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 10 3 SSBF
     HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 10 3 SSBF
     HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 10 3 SSBF
     POLS 504 Türk Sosyal ve Siyasal Düşüncesi 10 3 SSBF
     POLS 510 Karşılaştırmalı Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 550 Türk Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 555 Türk Dış Politikası 10 3 SSBF
     POLS 557 Otoriter Rejimlerde Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 565 Demokrasinin Yükselişi ve Çöküşü 10 3 SSBF
     POLS 580 Siyasal iktisat 10 3 SSBF
     SOC 508 Din ve Siyaset 10 3 SSBF
     SOC 525 İktidar, Ekonomi ve Toplum Pratiği 10 3 SSBF
     TS 509 Uzun 19. Yüzyılda Osmanlı Entellektüelleri 10 3 SSBF
     TS 515 Osmanlı ve Türk Hukuk Tarihi 10 3 SSBF
     TS 521 Türkiye İktisat Tarihi 10 3 SSBF
     TS 552 Kurucu Kuşaklar: Jön Türkler, İttihatçılar ve Kemalistler 10 3 SSBF
     TS 555 Türkiye’de Kültürel Miras 10 3 SSBF
 

Serbest Seçmeli Dersler

Koordinat onayı ile tüm SSBF lisansüstü ders kataloğundan 6 SU kredilik ders alınabilir.

Serbest Seçmeli Dersler icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.