Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

AVRUPA ÇALIŞMALARI - TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MAEURO-NT)

Sabancı Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Master Programı Avrupa'daki tarihi ve güncel gelişmeleri, özellikle Avrupa entegrasyon sürecini, bütünsel ve disiplinlerarası açıdan inceler. Bu Program'da öğrenciler Avrupa siyasi ve idari sistemleri ile modern Avrupa'nın felsefi ve tarihi temelleri hakkında teorik ve pratik bilgiler edineceklerdir. Buna ek olarak, öğrenciler yeni kurulan Avrupa kurumlarında giderek artan fırsatları değerlendirmek ve bu kurumlarda Avrupa bürokratları ve siyaset belirleyicileri olarak görev almak; hükümet, sivil toplum kuruluşları (STK'lar) ve özel sektörün Avrupa Birliği ile ilgili her türlü ilişkilerinde uzman ve danışman olarak çalışmak üzere eğitileceklerdir.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığı nedeniyle, ülkemizde AB ile ilgili çalışmaları geliştirmek ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin karar alma süreçleri ve kurumları hakkında Türk kamuoyuna, iş dünyasına ve siyaset çevrelerine gerekli detaylı bilgileri zamanında sunabilme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç özel sektörde giderek artan bir biçimde AB karar mekanizmalarını ve bu mekanizmaların nasıl etkin bir biçimde kullanılacağı ve şekillendirileceğini bilen uzman talebi ile kendini göstermektedir. Türkiye'de özel sektör kuruluşları, gittikçe kompleksleşen Avrupa piyasalarında ve bağlantılı küresel piyasalarda rekabeti sürdürebilmek için insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda, tam üyelik görüşmelerinin başlayacağı umudu, kamu sektöründe AB ile ilgili konularda bilgili ve uzman yeni kuşak kamu çalışanlarına ihtiyaç duyulacağı anlamına da gelmektedir.

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi En Az AKTS Kredisi En Az SU Kredisi En Az Ders
Term Project - - 1
Required Courses - 12 6
Core Electives - 12 4
Free Electives - 6 2
Toplam 134 30 13
 

Term Project

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ES 597 Dönem Projesi 20 0 SSBF
 

Required Courses

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     CONF 512 Araştırma Metodları 10 3 SSBF
     ES 502 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri 10 3 SSBF
     ES 507 Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi Politiği 10 3 SSBF
     GR 501S Akademik Uygulamalar ve Geliştirme 7 0 SSBF
     GR 555S Lisansüstü Öğrenciler için Akademik Yazım 7 0 SSBF
     POLS 592 Avrupa Birliği:Politikalar, Siyasalar ve Yönetim 10 3 SSBF
 

Core Electives

Minimum 12 SU credits from the pool below.

  Ders Ders Adı AKTS Kredisi SU Kredisi Fakülte
     ANTH 554 Göç ve Vatandaşlık 10 3 SSBF
     CONF 501 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümlerine Giriş 10 3 SSBF
     CONF 508 Avrupa Birliği'nde Çok Partili Pazarlık 10 3 SSBF
     ECON 526 Türkiye'nin Ekonomi Politiği 10 3 SSBF
     ES 505 Avrupa Dış Politikası 10 3 SSBF
     ES 523 Avro-Akdeniz bölgesinde Temel Konular 10 3 SSBF
     GEN 544 Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 10 3 SSBF
     HIST 502 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler II 10 3 SSBF
     LAW 504 AB'de İnsan Hakları 10 3 SSBF
     LAW 512 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 10 3 SSBF
     POLS 502 Siyaset Kuramı 10 3 SSBF
     POLS 509 Türk-Yunan İlişkileri 10 3 SSBF
     POLS 514 Güney Avrupa'da Politika 10 3 SSBF
     POLS 526 Kıta Avrupası'nda Siyasi Dusunce 10 3 SSBF
     POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam 10 3 SSBF
     POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 532 Anket Araştırma Yöntemleri 10 3 SSBF
     POLS 540 Uluslararası İlişkiler Teorisi 10 3 SSBF
     POLS 543 Uluslararası Müzakere 10 3 SSBF
     POLS 557 Otoriter Rejimlerde Siyaset 10 3 SSBF
     POLS 564 Enerji Politikaları 10 3 SSBF
     POLS 581 Avrupa Siyaseti 10 3 SSBF
     POLS 596 Avrupa Güvenliği 10 3 SSBF
     POLS 598 Karşılaştırmalı Yerel Yönetim 10 3 SSBF
     PUBL 501 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 10 3 SSBF
     SOC 502 Medya ve Siyaset 10 3 SSBF
     SOC 504 Medya Araştırmaları Atölyesi 10 3 SSBF
     SOC 508 Din ve Siyaset 10 3 SSBF
     SOC 520 Hareketlilikler Sosyolojisi 10 3 SSBF
 

Free Electives

Maximum 6 SU credits from FENS, FASS and FMAN graduate courses by advisor's approval.

Free Electives icin tıklayınız...

**Birden fazla alan yükümlülüğünde yer alan dersler mezuniyet koşulları özetinde belirtilen alan sırasına göre görüntülenmektedir. Örnegin alan seçmeli derslere de sayılabilecek çekirdek seçmeli dersler sadece çekirdek seçmeli dersler alanında göruntülenmektedir.

***Lisans dersleri lisansüstü programlarının alan yükümlülüklerinde olsalar bile bu listelerde görüntülenmemektedir.

****Mezuniyet koşulları Üniversiteye giriş yılına göre farklılık gösterebileceğinden, önceki yıllarda SU'ya giren ve halen ögrenimlerine devam eden ögrencilerimize, mezuniyet kontrollerini Information System - Degree Evaluation üzerinden yapmalarını tavsiye ederiz.