Facebook
2023-989953 KOMPOZİT MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ALTYAPI İŞLERİ AÇIK İHALESİ
İlan Adı : 2023-989953 KOMPOZİT MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ALTYAPI İŞLERİ AÇIK İHALESİ
İhale Tarihi : 14/09/2023 - 10:00
İçerik :

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

KOMPOZİT MERKEZİ İNŞAAT TADİLAT VE ALTYAPI İŞLERİ

AÇIK İHALE İLANI

Kompozit Merkezi İnşaat Tadilat ve Altyapı İşleri Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2023-989953

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

a.Telefon: 0 216 483 94 11

b.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

 

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Kompozit Merkezi İnşaat Tadilat ve Altyapı İşleri

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampüsü – Tuzla / İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

b.Tarih ve saati: 14.09.2023 Saat: 10:00

c.Son teklif verme tarihi: 13.09.2023 Saat: 16:00

d.Yer gösterme tarihi: 04.09.2023 Saat: 10:00

 

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Özel Şartlar

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Geçici Teminat Mektubu (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Mali tablolar ve bilançolar

•İş Deneyim Listesi

•Alt yüklenicilere ait bilgi ve deneyim belgeleri

•Organizasyon şeması ve özgeçmişler

•Alt yüklenici iş listesi

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

 

İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2023-989953 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 1.000,00 TL (bintürklirası) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :