Facebook
2023-970022 YURT ODALARI ÇALIŞMA SANDALYESİ ALIMI AÇIK İHALESİ
İlan Adı : 2023-970022 YURT ODALARI ÇALIŞMA SANDALYESİ ALIMI AÇIK İHALESİ
İhale Tarihi : 22/06/2023 - 11:00
İçerik :

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

YURT ODALARI ÇALIŞMA SANDALYESİ ALIMI

AÇIK İHALE İLANI

Yurt Odaları Çalışma Sandalyesi Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2023-970022

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

a.Telefon: 0 216 483 94 11

b.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

 

2- İhale konusu hizmetin 

a.Niteliği, türü ve miktarı: Yurt Odaları Çalışma Sandalyesi Alımı

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampüsü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Kampüsü

a.Tarih ve saati: 22.06.2023 Saat: 11:00

b.Son teklif verme tarihi: 22.06.2023 Saat: 10:00

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri, 

•Teklif Edilen Ürünlere Ait Katalog, Sertifika ve Teknik Verileri Gösterir Belgeler

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve Fiyatlandırma Ekleri (İç Zarfta Yer Almalıdır)

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi.

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya www.sabanciuniv.edu/tr/ihale-duyurulari web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No: 2023-970022 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 500,00 TL (BEŞYÜZTÜRKLİRASI) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler, ihale için son teklif verme tarih ve saatine kadar, iş günü ve mesai saatleri içerisinde (08:30-17:00) olmak kaydıyla, Sabancı Üniversitesi Satınalma Birimi Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla-İstanbul adresine elden teslim edileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Ek Dosyalar :