Facebook
YURT BİNALARI ANA DAĞITIM PANOLARI ŞALTER DEĞİŞİMİ VE KAÇAK AKIM RÖLESİ İLAVESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İlan Adı : YURT BİNALARI ANA DAĞITIM PANOLARI ŞALTER DEĞİŞİMİ VE KAÇAK AKIM RÖLESİ İLAVESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI
İhale Tarihi : 26/04/2022 - 11:00
İçerik :

YURT BİNALARI ANA DAĞITIM PANOLARI ŞALTER DEĞİŞİMİ VE KAÇAK AKIM RÖLESİ İLAVESİ HİZMETİ ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

 

Yurt Binaları Ana Dağıtım Panoları Şalter Değişimi Ve Kaçak Akım Rölesi İlavesi Hizmeti Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası: 2022 / 834233

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite Caddesi No: 27 Orhanlı-Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 90 91

c.Elektronik e-posta adresi: gulsum.yildirim@sabanciuniv.edu      

 

2- İhale konusu hizmetin

a.Niteliği, türü ve miktarı: Yurt Binaları Ana Dağıtım Panoları Şalter Değişimi Ve Kaçak Akım Rölesi İlavesi Hizmeti Alımı İşi      

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Kampusü - Tuzla/ İstanbul 

 

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

b.Tarih ve saati: 26.04.2022  Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 26.04.2022  Saat: 11:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve Ekleri

•Teklif edilen malzemeye ait marka-model, teknik detay ve katalog bilgileri

•Birim Fiyat Teklif Cetveli ve fiyatlandırma ekleri (imzalı ve kaşeli)

•Sözleşme Taslağı ve Ekleri

•Tebligat Taahhüt Formu 

•Vergi Levhası Fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•SGK Prim Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Vergi Borcu Olmadığını Gösterir Belge

•Ticaret Odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan İhale Dökümanları ile istenen tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili olarak tanımlanan kişi/kişiler tarafından imza edilmesi 

•İstekli’nin teklif kapsamında sunması gerektiği hallerde teknik şartnamede  belirtilen belgeler

•Yetkili Satıcı veya Servis Belgesi

•İSG Şartnamesi

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için Sabancı Üniversitesi Akbank Şubesi nezdinde bulunan TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına İhale No:2022 / 834233 İhale Dokümanı Bedeli açıklaması ile 250 TL ( İkiYüzElliTürk Lirası ) yatırıldığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek Dosyalar :