Facebook
2021-743324 DIŞ SAHA MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ HİZMET ALIMI
İlan Adı : 2021-743324 DIŞ SAHA MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ HİZMET ALIMI
İhale Tarihi : 13/07/2021 - 11:00
İçerik :

DIŞ SAHA MUHTELİF İNŞAAT İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ AÇIK İHALE İLANI

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Dış Saha Muhtelif İnşaat İşleri Hizmet Alımı İşi Açık İhalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası: 2021 / 743324

1- Üniversitenin

a.Adresi: Sabancı Üniversitesi, Orta Mahalle Üniversite

  Caddesi No: 27 Tuzla- İstanbul 

b.Telefon: 0 216 483 94 11

c.e-posta adresi: ozcan.erturk@sabanciuniv.edu

2- İhale konusu malın

a.Niteliği, türü ve miktarı: Dış Saha Muhtelif İnşaat İşleri Hizmet Alımı (Anahtar Teslim)

b.Teslim yeri: Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü

3- İhalenin 

a.Yapılacağı yer: Sabancı Üniversitesi Satınalma Toplantı Odası

b.Tarih ve saati: 13.07.2021 Saat: 11:00

c.Son teklif verme tarihi: 13.07.2021 Saat: 10:30

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler 

•İdari Şartname 

•Teknik Şartname ve ekleri, 

•Sözleşme Taslağı 

•Teklif Mektubu ve fiyatlandırma ekleri / İç zarfta yer almalıdır 

•Tebligat Taahhüt formu 

•Vergi levhası fotokopisi

•Faaliyet Belgesi 

•Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi 

•İmza Sirküleri

•İhale Doküman Bedeli Banka Dekontu

•SGK prim borcu olmadığını gösterir belge

•Vergi borcu olmadığını gösterir belge

•Ticaret odasından ihalelere katılmaya yasaklı olmadığını gösteren belge 

•Teklif ve birlikte verilecek olan tüm evrakların, şirket imza sirkülerinde tam yetkili kişi/kişiler tarafından imza edilmesi

•İSG evrakları: (imzalı ve kaşeli) (Talep edilirse)

•Malzeme ve yer görme belgesi (Üniversite tarafından imzalı) (Talep edilirse)

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre değil, fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, , verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. 

6- İhale dokümanı, Satınalma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için, “2021/743324 İhale Doküman Bedeli” açıklaması ile Sabancı Üniversitesi TR86 0004 6007 1388 8000 1208 58 nolu hesabına 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası ) yatırılmalı. dığına dair dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

Ek Dosyalar :