Buradasınız

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Tezsiz) Programları Başvuru ve Gereklilikler

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Programları (TEZSİZ) Başvurusu İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler

SÜ lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Başvurular, Akademik Takvim'de ilan edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Yurtdışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Belgeler posta yoluyla veya elden ayrıca ulaştırılır. Başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

 1 

Online Başvuru

 Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.

2

 Program Başvuru Formu

 DA Programı Başvuru Formu

 IT Program Başvuru Formu

3

 Resmi Transkript

 İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

4

 Niyet Mektubu

 Programa katılma amaçlarınızı ve motivasyonunuzu değerlendirmiş olduğunuz 1-2 sayfalık doküman

5

 Özgeçmiş (CV)

 Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

6

 Fotoğraf

 Bir adet vesikalık fotoğraf

7

  

 İki adet Referans Mektubu Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.
 Online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler veya referans mektuplarını kapalı zarfta size  verebilir   veya posta ile gönderebilirler.

8

 

Mezuniyet Dereceleri

 

 Başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.

 Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir

9

  

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

     

TOEFL

 Internet-based test (IBT): En az 78 puan

PTE

 En az 48 puan

CAE

 En az B

CPE

 En az C

KPDS

 En az 65 puan

 

ÜDS

YDS,e-YDS

YÖKDİL

ELAE

 Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı'ndan geçer not almak.

 

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi

Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim dili İngilizce olduğundan tablonun 9. maddesinde yer alan asgari puanların sağlanılması ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir:

  • TOEFL: 2 yıl
  • PTE 2 yıl, CAE, CPE 3yıl,
  • KPDS, ÜDS, e-YDS ve YDS: 5 yıl

Değişen YÖK mevzuatı gereğince;

a) Geçerli Sınavlar
Eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan sınavların listesinde güncelleme yapılmıştır; IELTS, TOEFL-PBT ve TOEFL-CBT sınavlarının eşdeğerliği, YÖK tarafından tanınmamakta olup; lisansüstü programlara kayıtlarda geçerli olmayacaklardır.

b) Sınav Merkezleri
Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen, eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen ve Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlara kayıtta geçerli olan uluslararası eşdeğer sınavların; Türkiye’de yapılıyor olması halinde; devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması koşulu aranmaktadır.

Bu yeni düzenlemenin duyurulduğu tarihe kadar (duyuru tarihi: 26 Şubat 2016) yapılmış sınavlara ilişkin belgeler ile devlet üniversiteleri dışındaki yabancı dil sınavı kurumlarına (Türkiye içinde), duyuru tarihinden önce yapılmış başvurularda ise duyuru tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içerisinde yapılacak sınavlara ilişkin belgelerin; (b) bendindeki koşula uygun olarak verilmiş olduğu kabul edilecektir.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile programa kayıt yapabilirler.

 Sınava hazırlık için çeşitli önerileri, soru formatları konusunda bilgi edinmek ve pratik yapmak amacıyla örnek test sorularını Diller Okulu "Practice Test" sayfasında bulabilirsiniz.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde programa kayıt yaptırmaları durumunda İngilizce yeterlilik şartından muaf tutulurlar.

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini on-line sisteme yükler ve Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilmemektedir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin(transkript hariç) orjinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak, kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatıırız.

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi,

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27,Tuzla, 34956 Istanbul

Telefon: 0 (216) 483 90 93

Faks: 0 (216) 483 90 73

E-mail: studentinfo@sabanciuniv.edu