Facebook
DİNLE

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına Başvuru

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama aday tarafından yapılarak, tanınırlığa ilişkin onaylı doküman Üniversiteye sunulur.

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form.

Adaylar birden fazla programa başvurabilirler. Bu durumda program tercihleri online başvuru formunda belirtilmeli ve başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, GMAT, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin (transkript hariç) orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır.

2. Resmi Transkript :İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin tercihen kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır.
Referans mektubu, online olarak sisteme yüklenecekse; online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler. Referans mektuplarının kapalı zarfta sunulması tercih edilirse;mektubu size verebilir veya Üniversiteye gönderebilirler.

a) EMBA, MiF ve PMBA için Mektup Örneği:

b) MBA için Mektup Örneği:

c) MScBA için Mektup Örneği:

d) Ph.D. için Mektup Örneği:

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Online başvuruya eklendiyse gönderilmesine gerek yoktur.

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

a.Yönetim Yüksek Lisans (MBA) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri zorunludur:

ALES, e-ALES : Eşit Ağırlıklı en az 70 veya

GMAT: En az 500 veya

GRE: Sayısal en az 153(Quantitative)

b. İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans (MSBA) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri zorunludur:

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı en az 82 puan veya

GMAT : En az 600 puan veya

GRE : Sayısal en az 157 puan (Quantitative)

c. Yönetim Doktora (PhD) Programına Başvurularda aşağıdaki sınavlardan en az biri:

GMAT: En az 600 puan veya

Diğer sınavlar için tıklayınız.

d. Finans Tezsiz Yüksek Lisans(MiF), Yöneticiler için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (EMBA) ve Profesyoneller için Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (PMBA) programlarına yapılan başvurularda ALES ve benzeri sınav sonucu sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Not: Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES, e-ALES, GRE ve GMAT 5 yıl; GAT 2 yıl.

6. Doktora programlarına başvuracak adaylar için:

  • Lisans derecesiyle doktoraya başvuran adaylar için lisans mezuniyet genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu sunmaları gerekir.
  • Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.
  • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

7. a) Doktora Programları için “Yabancı Dil Belgesi”: Aşağıda belirtilen belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

Sabancı Üniversitesi mezunları da yabancı dil belgesini sağlamak zorundadır.

Doktora başvurusunda bulunanlar için ELAE sınavı yabancı dil sınavı yerine kabul edilmez.

Doktora programına öğrenci kabulünde; anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (ÖSYM eşdeğerliği olan dil sınavları için tıklayınız)

“Yabancı Dil Belgesi”nin İngilizce olması durumunda kabul edilen sınavlar için asgari puan tablosu aşağıdaki gibidir.

TOEFL(*): Internet-based test (IBT) en az 88;

YDS, e-YDS: En az 73 puan

YÖKDİL : En az 73 puan

CPE(*): En az C

CAE(*): En az B

PTE(*): En az 74

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS ve YDS, 5 yıl.

“Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında ÖSYM’nin eşdeğerlik tablosunda belirtilen dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak 7-b) maddesinde belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması zorunludur.

(*) TOEFL IBT, PTE , CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

7. b) İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin başvuru sırasında fotokopileri kabul edilmekle birlikte, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL* IBT

YDS, e-YDS, YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

MBA

83

69

C

B

56

MiF

83

69

C

B

56

PMBA

83

69

C

B

56

EMBA

83

69

C

B

56

MSBA

83

69

C

B

56

PhD

88

73

C

B

74

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

8. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu

9. Özgeçmiş (CV)

10.Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans (MBA) programına başvuru için, lisans derecesini tamamlamış adaylardan diploma fotokopisi veya mezuniyet belgesi, lisans eğitimi devam eden adaylardan mezun olabilir belgesi istenir.

11. Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans programlarına başvurularda imzalı taahhüt belgesi sunulması gerekir.

12. Diğer Gereklilikler :

  • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Doktora programlarına ise lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
  • Yönetim doktora programına; işletme, ekonomi, sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Başvuru Adresi:

Başvuru belgeleri aşağıdaki adrese, elden teslim edebilir ya da posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderilen başvurularda, postanın Üniversitemize ulaşım tarihi dikkate alınacaktır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi, Orta Mahalle, Üniversite Cd. No: 27, Tuzla, 34956 Istanbul

(0216) 483 90 93

(0216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu