Facebook
DİNLE

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.

2. Resmi Transkript: İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmesi gerekmektedir.

3. İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir. Referans mektubu için; online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

Mektup Örneği

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Online başvuru sistemine eklenmelidir.

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

ALES, e-ALES: Eşit Ağırlıklı en az 82 puan veya

GMAT : En az 600 puan veya

GRE : Sayısal en az 157 puan (Quantitative)

Not: Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES, e-ALES, GRE ve GMAT 5 yıl.

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 70 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

6. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL* IBT

(Best score kabul edilmemektedir.)

YDS, e-YDS,

YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

MSBA(İş Analitiği)

83

69

C

B

56

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

7. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

8. Özgeçmiş (CV): Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

9. Diğer Gereklilikler :

  • Yüksek lisans programlarına başvuru için lisans derecesi gerekmektedir. Başvuru esnasında lisans son sınıfta öğrenimi devam eden adaylar, “beklenen mezuniyet tarihi ibareli öğrenci belgesi” temin edebilir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, başvuru belgelerini online sisteme yüklemelidirler. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 64
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu