Facebook
DİNLE

Yönetim Bilimleri Enstitüsü Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jürisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.

Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.

Başvurular, Akademik Takvim’de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.

Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.

Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.

Başvuru için Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler :

1. On-line Başvuru Formu: On-line Form. Son başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.

2. Resmi Transkript :İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

3. İki adet Referans Mektubu: Online başvuru sistemine yüklenmelidir.Referans mektubu için, online başvurunuzu tamamladığınızda “Recommenders” kısmına kayıt edilen kişilerin e-mail adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Kişiler bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.

Mektup Örneği

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf: Online başvuru sistemine eklenmelidir.

5. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi : Aşağıda sağlanması gereken asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen belgelerden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

GMAT: En az 600 puan veya

Diğer sınavlar için tıklayınız.

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: ALES,e-ALES, GRE, GMAT 5 yıl, GAT 2 yıl.

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 70 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir.

6. Doktora programlarına başvuracak adaylar için:

  • Lisans derecesiyle doktoraya başvuran adaylar için lisans mezuniyet genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu sunmaları gerekir.
  • Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.
  • 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

7. Yabancı Dil Belgesi: Aşağıda belirtilen belgelerin, kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

  • Sabancı Üniversitesi mezunları da yabancı dil belgesini sağlamak zorundadır.
  • Doktora başvurusunda bulunanlar için ELAE sınavı yabancı dil sınavı yerine kabul edilmez.
  • Doktora programına öğrenci kabulünde; anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (ÖSYM eşdeğerliği olan dil sınavları için tıklayınız)

“Yabancı Dil Belgesi”nin İngilizce olması durumunda kabul edilen sınavlar için asgari puan tablosu aşağıdaki gibidir.

TOEFL(*): Internet-based test (IBT) en az 88)(Best skor kabul edilmemektedir);

YDS, e-YDS: En az 73 puan

YÖKDİL : En az 73 puan

CPE(*): En az C

CAE(*): En az B

PTE(*): En az 74

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; e-YDS ve YDS, 5 yıl.

“Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında ÖSYM’nin eşdeğerlik tablosunda belirtilen dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak 8. maddede belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması zorunludur.

(*) TOEFL IBT, PTE , CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

8. İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi: “Yabancı Dil Belgesi”ni İngilizce dışında ÖSYM’nin eşdeğerlik tablosunda belirtilen dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak aşağıda belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması zorunludur.

Sabancı Üniversitesinin öğrenim dili İngilizce olduğundan aşağıda asgari puanları ve geçerlilik süreleri belirtilen İngilizce sınav sonuç belgelerinden herhangi biri sunulmalıdır. Bu belgelerin kayıt sırasında orijinalleri istenecektir.

TOEFL* IBT

(Best score kabul

edilmemektedir.)

YDS,

e-YDS,

YÖKDİL

CPE*

CAE*

PTE*

PhD

88

73

C

B

74

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl; YÖKDİL, e-YDS ve YDS 5 yıl.

Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi'ni temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde, Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE-English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler.

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarına başvurdukları ve kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

(*) TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

9. Kişisel ve Profesyonel Amaçları Anlatan Niyet Mektubu: Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

10. Özgeçmiş (CV): Online başvuru sisteminde “Documents” kısmına eklenmelidir.

12. Diğer Gereklilikler :

  • Doktora programlarına lisans ya da yüksek lisans derecesi ile başvuru yapılabilir.
  • Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
  • Yönetim doktora programına; işletme, ekonomi, sosyal bilimler, fen bilimleri ve mühendislik lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler.

Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı University Student Recources Office, 34956 Orhanlı – Tuzla, İSTANBUL
0216 483 90 64
0216 483 90 73
studentinfo@sabanciuniv.edu