Facebook
DİNLE

Yaz Okulu

2016-2017 SABANCI YAZ OKULU ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip ya da Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgili Fakülte/Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir.

  • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,
  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

Başvuru Belgeleri:

Adayların aşağıda belirtilen başvuru belgelerini tamamlayarak, en geç, isteğe bağlı yaz dönemi için ilân edilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci Kaynakları Birimine (Rektörlük - G056) teslim etmeleri gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Kişisel bilgiler ile almak istenilen ders bilgilerinin belirtilip fotoğrafın eklendiği ve başvuruda bulunulan ders(ler)in bulunduğu online başvuru formu.

2. Transkript: Yükseköğrenimlerine halen devam eden adayların kayıtlı bulundukları yükseköğretim kurumundan; bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş adayların ise mezun oldukları yükseköğretim kurumundan alınması gerekir. SÜ dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların transkriptlerinde mezuniyet tarihinin belirtilmemesi durumunda mezun olduklarına dair kurumdan alacakları bir belgeyi ya da diplomalarının noter onaylı fotokpilerini eklemeleri gerekmektedir.

3. Yabancı Dil Belgesi: Başvuru için üniversite tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine Üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu gösteren belge(geçerli belgeler için tıklayın) veya adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış (tercihen kapalı zarf içinde), programın eğitim dilini belirtir resmi belge (Eğitim dili İngilizce olan kurumlardan başvurdan adaylar için)

Önemli Not: Başvurduğunuz derslere kabul edilebilmeniz için dersi veren Öğretim Üyesinin onayı gereklidir. Lisansüstü dersler için ayrıca program koordinatörünün de onayı gereklidir. Bu onay Yaz dönemi için öncelikle Yaz Okulu tarafından ilgili Öğretim üyelerinden e-mail ile alınır. Öğrenciler başvuru belgelerini eksiksiz olarak teslim eden adaylara “Kabul Mektubu” gönderilecektir.

Açılan Dersler:

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Döneminde açılan ders bilgilerine aşağıdaki linkden ulaşılabilir. Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada "Summer 2016-2017" dönemini seçerek ilerleyin.

Lisans/Lisansüstü Ders Programı

Önemli Tarihler:

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Dönemine ait önemli tarihler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Başvuru Son Gün

02 Haziran 2017

Kayıt Evrakları Teslimi Son Gün

16 Haziran 2017

Ödeme Tarihi Son Gün

16 Haziran 2017

Derslerin Başlaması

28 Haziran 2017

Derslerin Sona Ermesi

18 Ağustos 2017

Dönem Sonu Sınavları

19-22 Ağustos 2017

Ücretler ve Ödemeler:

Sabancı Yaz Okulu:

Ders başına ödenecek ücretler ile ödeme tarihleri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ödemeler, aşağıdaki linkden kredi kartı veya havale şeklinde yapılmalıdır. Fiyatlara KDV dahildir.

Başvuru Ücreti: 140TL, yabancı öğrenciler için 50$

Ders Başına Ödenecek Ücret

Ücret Ödeme Tarihleri

3400 TL

10-17 Haziran 2017

Ders Kayıtları:

Başvurusu kabul edilen, ders kayıt ücretlerini ödemiş ve kayıt için gerekli olan evrakları eksiksiz olarak teslim etmiş olan özel öğrencilerin ders kayıtları, Öğrenci Kaynakları Birimi tarafından yapılacaktır.

Ders programında meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle, birden fazla derse kayıt olan öğrencilerin, ders saatlerinde çakışma olabilir. Bu durumda öğrenci derslerden birinin, başka bir ders ile değiştirilmesini isteyebilir veya ders kaydını iptal ettirme talebinde bulunabilir. Sadece ders saatleri çakıştığından dolayı ders kayıt iptali isteyen öğrenciye, ders başına ödediği ücret Üniversite tarafından iade edilir.

Başvuru Adresi:

Sabancı Üniversitesi

Öğrenci Kaynakları Birimi

Orta Mah. Üniversite Cad. 34956 Tuzla-İSTANBUL

Tel: 0216 483 90 93

Faks: 0216 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu