DİNLE

Yandal ve Çift Anadal programlarının farkları nelerdir?

Çift Anadal Programı: Lisans öğrencilerinin üniversitelerindeki başka bir programın derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda diploma sahip olmalarıdır. Yandal Programı ise, bir anadala kayıtlı olan öğrencilerin, başka bir programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayarak yan bir dalda sertifika almalarıdır.