Facebook
DİNLE

Uluslararası İlişkiler

Genel Bakış:
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı bu alandaki kuramsal tartışmalar ve güncel uygulamalar hakkındaki bilgi ve anlayışı geliştirmek üzere tasarlanmış disiplinler arası bir programdır. Uluslararası ilişkiler alanındaki yaklaşımlara, yöntemlere ve politika uygulamalarına odaklanarak kuram ile uygulama arasındaki bağlantıların pekiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu hedef doğrultusunda, program kapsamında:
• Türkiye’de ve dünyada uluslararası politika planlama faaliyetlerinin ve uygulamalarının analizi
• Bölgesel, hükümetler-arası ve uluslararası örgütlerin gelişimini ve işlevlerini anlamak üzere bu kurumların analizi
• Uluslararası ilişkiler alanında bürokratik yapının, politika üretme süreçlerinin, temsilci-yapı ilişkilerinin ve yerel aktörler ile dış politika arasındaki etkileşimin analizi
• Uluslararası ilişkiler kuramının kökenlerinin, bu konuda öne sürülmüş olan savların ve yeni tartışmaların incelenmesi
ön plana çıkarılmakta ve teşvik edilmektedir.

İş Olanakları:
• Dış Politika Bürokrasisi: Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma Kurumları, Devlet Kurumlarının Uluslararası İlişkiler Büroları
• Uluslararası Örgütler: Birleşmiş Milletler’den Dünya Sağlık Örgütü’ne uzanan geniş bir yelpazede uluslararası örgütler
• Uluslararası STK’lar: İnsani Amaçlı STK’lar, Barış Örgütleri, Yardım Örgütleri
• Çok-uluslu Şirketler
• Özel Kuruluşlar ve Bankalar: Yabancı yatırımlar, yurtdışı iş alanları ve ülke dahilindeki ortak yatırımlar ile ilgilenen özel kuruluşlar
• Akademik Kariyer: Uluslararası İlişkiler alanında doktora ve sonrası çalışmalar.