Ana içeriğe atla
TR EN

Ukrayna'daki Yüksek Öğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Ukrayna'daki Yüksek Öğretim Kurumlarından Yatay Geçiş

Ukrayna’dan gelen öğrencilerin özel öğrencilik şartları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen esaslara göre yürütülecektir.

 

Başvurular, değerlendirmeler ve kayıtlar aşağıdaki takvime göre yürütülecektir.

Kontenjan İlan Tarihi11 Nisan 2022
Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri11-15 Nisan 2022
Sonuçların İlan Tarihi20 Nisan 2022
Asil Öğrenci Kayıt Tarihleri21-22 Nisan 2022
Yedek Öğrenci İlan Tarihi23 Nisan 2022
Yedek Öğrenci Kayıt Tarihi25 Nisan 2022
  • Online başvurular, bütün belgeler eksiksiz olarak 15 Nisan 2022 saat 17:00 a kadar tamamlanmalıdır. 
  • Kabul edilen öğrenciler kayıt oldukları takdirde 2021-2022 Akademik Yılı Bahar dönemi için izinli olacaklardır.

Yatay geçişte burs olanağı bulunmamaktadır.


Başvuru için Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

Başvuru formu için tıklayınız.

675 TL tutarındaki başvuru ücretinin başvuru tamamlandıktan sonra size gelen e-mailde yer alan bilgiler doğrultusunda yatırılması gerekmektedir. Başvuru ücreti iade edilmemektedir.

2. Sınav Sonuç Belgesi

YÖK’ün belirlediği koşullara uygun sınav sonuç belgesi

3. Transkript

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren resmi belge. Transkriptte, öğrenci değerlendirme sistemi(not sistemi) ile ilgili açıklayıcı bilgilerin bulunmaması halinde bu bilgilerin bulunduğu onaylı bir belgenin eklenmesi gerekir.

4. Ayrıntılı Ders Tanım ve İçerik Bilgileri

Adayın transkriptinde belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik/müfredat/syllabus bilgilerini içeren belgeler. Başarılı olunan her bir ders için gereklidir. Fakülte Yönetim kurulu tarafından üniversite derslerine eşdeğer bulunan dersler notu ile sayılacaktır. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılan başvurularda, kurumu tanıtan katalog veya benzeri belgelerin eklenmesi yararlıdır.

5. İngilizce Dil Yeterliliği

Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,

(*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

YÖK’ün belirlediği koşullar çerçevesinde, hazırlık seviyesine yapılan başvurular dışında, İngilizce yeterlilik koşulunu sağlayamayan adayların hazırlık okuma hakkı bulunmamaktadır.

6. Öğrenci Belgesi

Adayın kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın başvuru sırasında halen kurumun kayıtlı öğrencisi olduğunu gösterir belge. Transkript üzerinde yapılan açıklama da kabul edilir.

7. Lise Diploması

Yurt içindeki liselerden mezun olanların lise diplomasının örneği.

Yurt dışındaki liselerden mezun olan adaylar için ek olarak lise diplomalarının noter tasdikli Türkçe tercümeleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temin ettikleri Lise Diploma Denklik belgeleri.

8. Pasaport Sayfaları

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların pasaportlarında resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın sözkonusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların noter onaylı örnekleri.

T.C uyruklu öğrenciler için e-devlet yurda giriş/çıkış belge sorgulama sayfası.


Kontenjanlar

Fakülte/Yüksekokul/MYO AdıProgram AdıHazırlık1. Sınıf2. Sınıf3. Sınıf4. Sınıf
TC UyrukluYabancı UyrukluTC UyrukluYabancı UyrukluTC UyrukluYabancı UyrukluTC UyrukluYabancı UyrukluTC UyrukluYabancı Uyruklu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri FakültesiMühendislik ve Doğa Bilimleri Programları111111    
Sanat ve Sosyal Bilimler FakültesiSanat ve Sosyal Bilimler Programları111111    
Yönetim Bilimleri FakültesiYönetim Bilimleri Programları111111