Facebook
DİNLE

TÜBİTAK 1003 Yeni Çağrıları Tüm Haberler

Değerli Öğretim Üyeleri, Araştırmacılar,

TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yeni çağrılar açılmıştır. 1003 Programı çağrıları genel koşulları:

Proje Ölçekleri:
Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Proje Süresi:
o Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
o Orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

Çağrı konularına yönelik detaylara aşağıda belirtilen linklerden ulaşabilirsiniz:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
1003-BIT-AKAY-2017-2 İleri Yazılım Mühendisliği Araç ve Yöntemleri
1003-BIT-BBIL-2017-2 Birlikte Çalışabilirlik
1003-BIT-BGUV-2017-2 Akıllı Sistem ve Ortamlarda Güvenlik Teknolojileri
1003-BIT-GNBT-2017-2 Karşılıklı Bağımlı Altyapı Sistemleri
1003-BIT-GOMS-2017-2 Haberleşme Teknolojileri
1003-BIT-MILT-2017-2 İçerik Bilinçli Ağ Teknolojileri
1003-BIT-MNOE-2017-2-1 MEMS/NEMS Tabanlı Sensörler ve Yonga-Üstü-Laboratuvar Analiz Sistemleri
1003-BIT-MNOE-2017-2-2 Ataletsel Ölçüm Birimleri (IMU)
1003-BIT-VERI-2017-2 Yenilikçi Veritabanı Yönetim Sistemleri

Enerji
1003-ENE-DEPO-2017-2 Enerji Depolama Malzemeleri
1003-ENE-EVKN-2017-2 Binalar ve Sanayi Proseslerine Yönelik Yalıtım Malzemeleri
1003-ENE-EVSA-2017-2 Sanayi Süreçlerinde Enerji Hasatlaması - Termoelektrik Modüller
1003-ENE-GUNS-2017-2-1 Yoğunlaştırıcı Güneş Enerjisi Teknolojileri
1003-ENE-GUNS-2017-2-2 Yeni Nesil Güneş Enerji Sistemleri

Gıda
1003-GDA-GTHU-2017-2 Hayvancılıkta Verim Miktarı ve Ürün Kalitesinin Artırılması
1003-GDA-ISLM-2017-2 Kuru Meyve ve Sebze Üretim Teknolojileri

Makine İmalat Teknolojileri
1003-MAK-IMLT-2017-2 Nano-İmalat Teknolojileri

Otomotiv Teknolojileri
1003-OTO-HEAT-2017-2 Araç Dinamiği ve Kontrolü
1003-OTO-MALZ-2017-2 Akıllı Malzemeler ve Nanoteknoloji Uygulamaları

Sağlık Bilimleri
1003-SAB-BMLZ-2017-2 Doku Mühendisliği
1003-SAB-TCHZ-2017-2 Tanı, Tedavi ve Destek Amaçlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar

Sosyal ve Beşeri Bilimler
1003-SBB-AILE-2017-2 Çocuk Yetiştirme Tutumları
1003-SBB-EGTM-2017-2 Gerçek Yaşam Temelli Materyaller
1003-SBB-EKBY-2017-2 Etkin ve Büyüme Odaklı Kamu Politikaları

Su
1003-SUA-ARTM-2017-2 Sudaki Mikrokirletici ve Mikrobiyal Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik
Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ekonomik Arıtım Süreç ve Sistemlerinin Geliştirilmesi

Başvuru tarihleri:
I. aşama son başvuru tarihi: 06 Ekim 2017
II. aşama son başvuru tarihi: 05 Ocak 2018

Saygılarımızla,

Araştırma Projeleri Geliştirme Ofisi
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörlüğü