Facebook
DİNLE

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Meltem Müftüler Baç
Özgeçmiş İçin Tıklayın

Farklı Mecralarımıza Hızlı Erişim Başlıkları

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Nedir?

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı öğrencilere ulusal ve küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri, ulusal ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere toplumsal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak yaygın görüş ve uygulamaların köklerini anlama, gerektiğinde sorgulama ve imkan dahilinde yeni politikalar üretebilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Böyle bir amaç öğrencilerin siyasi teori, tarih ve aynı zamanda politik ekonomi ve sosyal bilimlerde kullanılan bilimsel yöntemler hakkında bilgiye sahip olmalarını gerektirmektedir.

Programın mezunları toplumlar ve kültürlerini, ulusal ve küresel kurumları, ülke dış politikalarının siyasetini daha iyi analiz edebilecek, böylece, mezuniyet sonrasında günümüzdeki iş koşullarında cevapkar ve esnek kariyer imkanlarına sahip olacaklardır. Bir yandan Dışişleri Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşlarda, uluslararası bağlantılı sivil toplum örgütlerinde, toplumsal araştırmalar sektöründe ve uluslararası kurum ve piyasalarda daha iyi istihdam olanaklarına kavuşacak, diğer yandan da uluslararası ilişkilerden yöneticilik, siyaset bilimleri, sosyoloji ve ekonomiye kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek lisans eğitimlerine en iyi üniversitelerde devam ettirme şanslarını arttırmış olacaklardır.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Okuyanlar Ne İş Yapıyor?

 • Sivil toplum kuruluşları
 • Danışmanlık
 • Devlet kurumları
 • Gazetecilik
 • Editörlük
 • Satış
 • Pazarlama
 • Bankacılık

Sabancı Siyaset Bilimi mezunlarının ne işler yaptığını gösteren pasta grafik

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunları Hangi Şirketlerde Çalışıyor?

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programından mezun olan öğrenciler aşağıdaki şirketlerde çalışarak kariyerlerine devam ediyorlar..

 • Avea
 • Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu
 • Freelance
 • Friedrich Ebert Stiftung
 • ICMC International Catholic
 • Migration Commission
 • ING Bank
 • İba İnşaat
 • Koç Üniversitesi
 • Philip Morris International
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı
 • Turkcell
 • World Bank
 • Washington

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Puanları ve Başarı Sıralamaları

Üniversite tercih döneminde Sabancı Üniversite'si Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programına girmek için, lisans programlarına göre değil, fakülte taban puanları /sıralamaları ve ilan edilen ilgili kontenjanlara göre tercihlerinizi yapmanız gerekir.

Sabancı Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler okumak isteyen aday öğrenciler, hem EA hem de SAY puan türü ile fakülte ve burs gruplarına göre sıralamaları kontrol ederek, kendilerine giriş fırsatı sunan her iki puan türünde de tercih yapabilirler.

Farklı fakülte kanalı ile giriş yapsanız dahi istediğiniz lisans programına kayıt yaptırabilme olanağı sunan Program Seçme Özgürlüğü Sistemi hakkında detaylı bilgi için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Sıralamaları ve kontenjanlar için aşağıdaki linkte bulunan tablonun SSB yani Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bilgilerine bakınız

Başarı Sıralamaları ve Kontenjanlar

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ders Programı

Sabancı Üniversitesi'nde lisans eğitimi alan öğrencilerimiz, geniş ders seçme olanaklarına sahiptir. Ancak elbette her programın alınması gereken, zorunlu, dersleri de mevcuttur. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programı için bir kaç örnek vermek gerekirse; Karşılaştırmalı Siyaset, Latin Amerika Siyasal Hayatı, Ortadoğu'da Uyuşmazlık sayılabilir. Her lisans alanında olduğu gibi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programında da proje dersleri mecburidir. Bu projeler sadece Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında değil, mühendislikten sosyal bilimlere, finansa farklı programlardan da alınabilir. Eğitim dilimiz İngilizce'dir Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının ders detaylarına programın websitesinden ulaşabilirsiniz.