Facebook
  • Anasayfa
  • Sabancı Üniversitesi’nden 6 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı
DİNLE

Sabancı Üniversitesi’nden 6 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı Tüm Haberler

Sabancı Üniversitesi’nden 6 proje, TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Söz konusu programın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamak.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) kapsamında desteklenen projeler:.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Cengiz Kaya’nın Proje Yürütücüsü ve Dr. Yusuf Ziya Menceloğlu’nun Araştırmacı olduğu “Nükleer Tıp Tesislerinde Yapısal ve Kisisel Radyasyon Kalkanlama Malzemesi Olarak Kullanılabilecek Bor karbür Takviyeli Hafif ve Esnek Polimer Nanokompozitlerin Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu” başlıklı orta ölçekli projenin TÜBİTAK 1003 - Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Devrim Gözüaçık’ın “Akciğer Kanserinin Yayılım Mekanizması ve Tedavisiyle” ilgili büyük ölçekli projesinin TÜBİTAK 1003 - Moleküler Tıp Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Emrah Kalemci’nin Proje Yürütücüsü ve Dr. Ayhan Bozkurt’un Danışman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin Yönetici Kuruluş olduğu “Tıbbi Görüntüleme Uygulamaları İçin Kadmiyum Çinko Tellür (CdZnTe) Algılayıcı Sistemlerinin Geliştirilmesi (µCZT)” başlıklı büyük ölçekli projenin TÜBİTAK 1003 - Biyoenstrümantasyon Sistemleri Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Erkay Savaş’ın Proje Yürütücüsü ve Dr. Albert Levi, Dr. Cemal Yılmaz ve Dr. Kamer Kaya’nın Araştırmacı olduğu “Mahremiyet Korumalı, Heterojen ve Dağıtık Mimariye Sahip Güvenlik Operasyon Merkezi” başlıklı orta ölçekli projenin TÜBİTAK 1003 - Siber Güvenlik Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. İbrahim Tekin’in Proje Yürütücüsü ve Dr. Hüsnü Yenigün’ün Araştırmacı olduğu “Küresel Konumlama Sistemi ve ISM Bandı İşaretleri Kullanılarak Kapalı Alanlarda Konumlandırma Sisteminin Geliştirilmesi” başlıklı küçük ölçekli projenin TÜBİTAK 1003 - Nesnelerin İnterneti Kapsamında M2M Uygulamalarına Yönelik Araştırmalar Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

MDBF Öğretim Üyelerimizden Dr. Volkan Patoğlu’nun “Savunma Sanayi için Dış İskelet Sistemi Geliştirilmesi” başlıklı büyük ölçekli projesinin TÜBİTAK 1003 - Yeni Nesil Robotik Sistemler Çağrısı kapsamında desteklenmesine karar verildi.

Sabancı Üniversitesi olarak 2016 yılı TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme programına yürütücü olarak yapılan başvurular dikkate alındığında %35 oranında başarı elde edildiğini görüyoruz. Tüm öğretim üyelerimizi başarılarından dolayı kutlarız.