Facebook
  • Anasayfa
  • Sabancı Üniversitesi’nden 10 projeye TÜBİTAK desteği
DİNLE

Sabancı Üniversitesi’nden 10 projeye TÜBİTAK desteği Tüm Haberler

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2017 yılı 2. döneminde desteklenen projeler:

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜMER) Araştırmacısı Dr. Adnan Kefal’ın yürütücü, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Yıldız’ın araştırmacı ve İngiltere Strathclyde Üniversitesinden Dr. Erkan Öterkuş’un yurtdışı danışman olduğu “Peridinamik ile iFEM Metodolojisinin Birleştirilerek Kompozit ve Sandviç Yapıların Yapısal Sağlık Durumunun İzlenmesi: Teorik Modelleme, Sayısal Analiz ve Deneysel Doğrulama” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Bahattin Koç’un yürütücü olduğu “Kritik Boyuttaki Kemik Doku Defektlerinin Rejenerasyonu için Kişiselleştirilmiş, Hibrid ve Gradyan Yapıların Özgün Tasarımı ve Üç Boyutlu Biyoyazıcı İle Üretimi” başlıklı proje.

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Doktora Sonrası Araştırmacılarından Dr. Begüm Yarar Kaplan’ın yürütücü, SUNUM Araştırmacısı Dr. Alp Yürüm ve MDBF Öğretim Üyesi Dr. Selmiye Alkan Gürsel’in danışman olduğu “Düşük Nem ve Düşük Pt Yüklemelerinde Çalışan Özgün PEM Yakıt Pili Membran ve Elektrotlarının Elektrodokuma Yöntemiyle Üretilmesi ve Geliştirilmesi” başlıklı proje.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF) Öğretim Üyesi Dr. Can Akkan’ın yürütücü, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Dr. Ayla Gülcü’nün araştırmacı olduğu “Üniversite Ders Çizelgeleme Problemi için Gürbüz Çözüm Algoritmaları” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyelerinden Dr. Canan Atılgan’ın yürütücü, Dr. Ali Rana Atılgan’ın araştırmacı olduğu “Supramoleküler Simetri Gösteren Nanoskopik Yapıların Sınıflandırılması” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyelerinden Dr. Erhan Budak’ın yürütücü, Dr. Lütfi Taner Tunç’un ve Işık Üniversitesi’nden Dr. Umut Karagüzel’in araştırmacı olduğu “Özel Geometrili Freze Takımlarının Tasarımının Eniyilenmesi ve Değişik Alanlarda Uygulanması” başlıklı proje.

TÜMER araştırmacısı Dr. Jamal Seyyed Monfared Zanjani’nin yürütücü, MDBF Öğretim Üyelerinden Dr. Mehmet Yıldız’ın araştırmacı, Dr. Eralp Demir ve TÜMER araştırmacısı Dr. Murat Büyük’ün danışman olduğu “Farklı İstifleme Dizilerine ve Karbon Elyaf Tiplerine Sahip Fiber Takviyeli Polimerlerin Yük Altındaki Hasar Oluşumu’nun/Birikimi’nin Hibrit Yöntemler Kullanarak İzlenmesi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Taner Tunç’un yürütücü, Çek Cumhuriyeti'nde RCMT Araştırma Merkezi'nden Dr. Matej Sulitka’nın yurtdışı danışman olduğu “5 Eksenli Aşındırıcı Su Jeti Kesme için Süreç Modelleme ve Süreç Tasarım Yöntemlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Alpar’ın yürütücü olduğu “Nötron Yıldızı İç Yapı Dinamiğinin Gözlemsel Olaylara Etkisi” başlıklı proje.

TÜBİTAK Kariye Geliştirme Programı (3501) kapsamında desteklenen proje:

MDBF Öğretim Üyelerinden Dr. Meltem Elitaş’ın yürütücü, Dr. Kemal Kılıç’ın danışman olduğu “Beyin Tümörü Mikroçevresinde Makrofajların Rolünün Mikroakışkan Dinamik Hücre Kültürü ve Görüntü İşleme Algoritmaları ile İncelenmesi” başlıklı proje.