Facebook
DİNLE

Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin üniversite hayatına uyum sağlaması için ne tür destek mekanizmaları var?

Sabancı Üniversitesi'nde öğrencilerin akademik yaşama hazırlanması, üniversite yaşamına psikolojik olarak uyum sağlamasını kolaylaştırmak için çalışan bir merkez vardır: BAGEM (Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi). BAGEM’de öğrencilerin akademik yaşama uyum sağlamalarını kolaylaştıracak pek çok mekanizma vardır. Öğrencilerin yaşayabileceği akademik zorluklarda onlara destek olmak için ise Akademik Başarı İzleme ve Danışmanlık Programı oluşturulmuştur. Bunların dışında her öğrencinin bir akademik bir de akran danışmanı bulunur. BAGEM’de ayrıca, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetleri de sunulur.