Facebook
DİNLE

Sabancı Üniversitesi'nde çift diploma alma imkanı var mı?

2014-15 öğrenim yılından itibaren geçerli olmak üzere, öğrencilere çift diploma alma imkanı tanınmıştır. Sabancı Üniversitesi'nde sunulan tüm diploma programındaki öğrencilerimize; gerekli koşulları sağlamaları halinde, kendi programlarının yanı sıra, yine bu programlar arasından herhangi biri, çift diploma programı olarak sunulmaktadır. Sabancı Üniversitesi’nin öğrenim sistemindeki mevcut esnekliklerin yanı sıra sunulan bu yeni imkan ile 78 farklı kombinasyonda çift diploma alabilmek mümkündür.

Çift Diploma Nedir?

Sabancı Üniversitesi'nde bir lisans programına (birinci ana dal) kayıtlıyken, üniversitemizde eğitimi sunulan diğer bir lisans programından (ikinci ana dal) eş zamanlı ders alarak, iki ayrı programdan diploma almanızı sağlayan sistemdir.

Çift Diploma Nasıl Alınır?

Başvuru zamanları; Öğrenciler, lisans öğrenimlerinin en erken üçüncü, en geç beşinci dönemlerinin başında çift anadal başvurusu yapabilirler.

Başvuru koşulları;

 • Başvurulan döneme kadar alınan tüm derslerden başarılı olunması;
 • Başvurulan döneme kadar anadal diploma programındaki sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sindeki öğrenciler arasında yer alınması;
 • Başvurulan döneme kadar olan genel not ortalamasının talep edilen çift anadal programı için uygun olması.

Çift diploma programına kayıtlı öğrencilerimizin, her dönem Yönetmeliğimizdeki ders yükü çerçevesinde ders alarak normal öğrenim süresi olan 4 yıl içinde mezun olmaları mümkün olabilecek. Öte yandan, 4 yılın sonunda seçilen bir diploma programından mezuniyet hakkı elde etmiş olan çift diploma programındaki öğrencilerimizin öğrenim süresi, gerekirse çift diploma programlarını tamamlamak üzere en fazla iki dönem daha uzatılabilecek; bu durumda olan öğrencimiz burs* almakta ise, belirtilen öğrenim süresi boyunca bursu devam edecektir.

Çift diploma alma imkanı tanınan programlar şöyledir:

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi:

 • Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği
 • Elektronik Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi:

 • Ekonomi
 • Görsel Sanatlar ve Görsel İletişimi Tasarımı
 • Kültürel Çalışmalar
 • Psikoloji
 • Uluslararası Çalışmalar
 • Siyaset Bilimi

Yönetim Bilimleri Fakültesi:

 • Yönetim Bilimleri

* Üniversiteye ilk girişte kazanılan burslar bu kapsamdadır.

ÇAP- Yan Dal Farkı Çift Ana Dal Detayları Yan Dal Detayları

Ayrıntılı Bilgi İçin: Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi