Facebook
  • Anasayfa
  • Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesinin Başarısı
DİNLE

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesinin Başarısı Tüm Haberler

Başvurunun, dolayısıyla rekabetin fazla ve kabul puanının yüksek olması nedeniyle MSCA programlarından destek almak, hem desteği alan bilim insanı hem de ülkesi açısından önemli bir başarı olarak kabul ediliyor.

MDBF Öğretim Üyesi Dr. Meltem Elitaş’ın Proje Yürütücüsü ve MDBF Öğretim Üyesi Dr. Ali Koşar’ın Danışman olduğu “Hücrelerin Bireysel Antibiyotik Tepkisini Ölçmek için Mikroakışkan Cihazlar ve Matematiksel Modellerin Geliştirilmesi” başlıklı, 24 ay sürecek projenin Ufuk2020 Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri Bireysel Burslar programı çerçevesinde (Individual Fellowships) Avrupa’ya geri dönüş yapan araştırmacıların değerlendirildiği panel (Reintegration Panel – RI) kapsamında desteklenmesine karar verilmiş.

Dr. Meltem Elitaş’ın projesinin konusu:

Günümüzde antibiyotik direnci gerek yok olmaya yüz tutmuş enfeksiyonların yeniden ortaya çıkması gerekse kullanılan antibiyotiklerin yerini alabilecek alternatif ilaçların geliştirilememesinden dolayı ciddi bir toplum sağlığı problemi. Bu konudaki en büyük eksikliklerden biri mikropların antibiyotiklere gösterdiği direnç mekanizmalarının araştırılabileceği uygun cihazların ve matematiksel modellerin yeterli olmaması. Bu projede, bakterilerin antibiyotiklere gösterdiği direnci incelemek ve enfeksiyonlara karşı yeni ilaçlar geliştirmek için matematiksel yöntemlerin ve laboratuvar cihazlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Marie Skłodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Dolaşım Destekleri (MSCA) nitelik ve nicelik olarak araştırma ve teknoloji alanındaki insan potansiyelini güçlendirmeyi, araştırmacıların kariyer gelişimini desteklemeyi, uluslararası ve sektörler arası araştırmacı dolaşımını teşvik etmeyi ve böylece Avrupa’yı ve Türkiye’yi araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

MSCA kapsamında yer alan Bireysel Burslar (MSCA - Individual Fellowships) deneyimli araştırmacıların yeni bilgiler edinmeleri ve de edindikleri bilgileri aktarmaları için Avrupa içinde ve dışında fırsatlar sunuyor. Özellikle daha önce Avrupa’da çalışmış ancak şu an Avrupa dışında bulunan araştırmacıların geri dönüşleri ve Avrupa’ya entegrasyonları için destek sunuyor. Avrupa İçi Dolaşım Boyutu ise; AB Üye Ülkeler ve Ufuk2020 Programına anlaşma ile dahil olmuş Türkiye gibi Asosiye Ülkelerden araştırmacılar yine bu ülkeler kapsamında yer alan başka bir üniversite ya da araştırma faaliyeti yürüten sanayi kurumuna ülke değiştirmek kaydı ile dolaşım sağlayabiliyor.