Facebook
DİNLE

Sabancı Üniversitesi Kalite ve Strateji Kurulu (KSK)

(1) Kurulun üyeleri:

  1. Kurul, Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Dekanlar, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü, Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Öğrenci Kaynakları Direktörü, Kurumsal Gelişme Direktörü ve Öğrenci Birliğince atanan Öğrenci Temsilcisi’nden oluşur. Sadece Öğrenci Temsilcisinin görev süresi bir yıldır.
  2. Kurulun başkanlığını, Rektör, Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Rektör yardımcılarından birisi yapar.
  3. Yılda en az üç kez toplanacak olan Kurulun sekretarya, ofis ve personel destek hizmetleri, ilgili mevzuatta yer alan strateji geliştirme daire başkanlığının üniversitemizdeki eşdeğeri olan Kurumsal Gelişme Direktörlüğü tarafından yürütülür.

(2) Kurulun görevleri:

a. Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili

  • Kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
  • Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve
  • Bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve
  • Bu çalışmaları Akademik Kurul'un kanalıyla Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

b. İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve

  • Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve Akademik Kurul'un onayına sunmak,
  • Onaylanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu Yükseköğretim Kalite Kurulu ile ve Sabancı Üniversitesi internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmak,

c. Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermek.

Kalite Güvence ve Strateji Kurulu (KSK) Üyeleri

Rektör

Prof. Dr. Yusuf Leblebici

Rektör Yardımcısı (Eğitim)

Prof. Dr. Cem Güneri

Rektör Yardımcısı (Araştırma)

Prof. Dr. Mehmet Yıldız

Rektör Yardımcısı (Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı)

Prof. Dr. Fuat Keyman

Genel Sekreter

Rasim Karas

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Erkay Savaş

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı V.

Prof. Dr. Ş. Meltem Müftüler Baç

Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Nihat Kasap

Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü

Ömer İleri

Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Fazilet Vardar

Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Bahattin Koç

İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü

Prof. Dr. Fuat Keyman

İnsan Kaynakları Direktörü

İdil Şeker

Öğrenci Kaynakları Direktörü

Dr. Rana Saka

Kurumsal Gelişme Direktörü

Salih Arıman (Raportör)

Öğrenci Temsilcisi

Leyla Bezekli