Buradasınız

Sabancı Üniversitesi Stratejileri

Ana Stratejimiz:

Toplumla sürekli etkileşim içinde, sorgulama ile beslenen, uluslararası düzeyde, öncü ve örnek bir öğrenim ve araştırma üssü olmak

Araştırma:

 • Araştırma çıktılarının toplumsal ve ekonomik değere dönüşme sürecinin güçlendirilmesi
 • Disiplinlerarası ve öncü araştırmaların yapılması
 • Araştırma ve eğitimin bütünlüğünün gözetilmesi ve lisans öğrencilerinin de araştırmaya katılması
 • Yerel avantajları kullanarak uluslararası araştırmada etkin ve önde olunması
 • Uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi

Eğitim ve Öğrenim:

 • Akademik programlarımızın ve içeriklerinin paydaşlarla birlikte sürekli olarak değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
 • Öğretim ve yöntemlerinin kalitesinin en üst düzeyde tutulması ve bunun için gerekli geliştirme desteğinin sağlanması
 • Öğrenimin sınıf içi eğitimle kısıtlı kalmamasını sağlamak; bu amaçla bireysel gelişmeyi destekleyen süreçlerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi
 • Uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi

Toplumla Etkileşim:

 • Toplumsal dönüşüme hizmet edecek, toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getirecek, ulusal ve uluslararası işbirliği projelerine öncülük edilmesi
 • Toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olunması, yakın coğrafyayı da göz önüne alarak, doğrudan katkı sağlanması veya aracı olunması,
 • Toplumla etkileşimin ve sağlanan katkının sürdürülebilirliğinin sağlanması
 • Uluslararası stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi

Bir Dünya Üniversitesi Olmanın Gerektirdiği Yapı:

 • Yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılması; Kalite Geliştirme ve Ölçümleme Sistemlerinin uygulanması ve sürekli geliştirilmesi
 • Özgün uygulamalarımızın kurumsallaştırılması hem birimler ve kuşaklar arası, hem de topluma transfer edilebilir hale getirilmesi
 • Gelir kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi aracılığıyla Ana Varlık Fonunun geliştirilmesi
 • Her stratejik hedefimiz için uluslararası boyutu göz önünde bulundurmak