DİNLE

Psikoloji

Psikoloji

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı insan düşünce ve davranışını ve bunları doğuran süreçleri inceleyen psikoloji bilim dalı hakkında yöntem ve bilgi donanımı sağlar.

Psikoloji Lisans Programı

Psikoloji, insanın düşünce ve davranışlarını ve bunları doğuran süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji lisans programımız psikoloji bilim dalı hakkında yöntem, bilgi ve donanımı sağlayan, psikoloji disiplininin her alanını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Akademik kadromuzun ve araştırmacılarımızın ilgi alanları sebebiyle, Psikoloji lisans programımız “Bilişsel Psikoloji” (algı, dikkat, bellek ve karar verme süreçlerini inceleyen alt alan) alanında yoğunlaşmaktadır. Bilişsel Psikoloji, genç ve yükselmekte olan disiplinlerden “Sinirbilim” ve “Bilişsel Sinirbilim”e önemli katkılar sunan bir alandır. Günümüzde psikoloji bilimi daha fazla bütünsel bir bakış açısına ihtiyaç duymaktadır. Sabancı Üniversitesi’nde disiplinlerarası eğitime imkân veren eğitim sistemimiz bu durumla çok iyi örtüşüyor. Öğrencilerimiz ilk dönemlerinden itibaren, hem doğa bilimlerinin hem de sosyal bilimlerin sorduğu sorular ve yöntemlerle karşılaşarak eğitim hayatlarına yön veriyorlar. Psikoloji lisans programımızın zengin ders müfredatının yanında bir önemli özelliği de öğrencilerin araştırma yetenekleri kazanmalarına yönelik proje çalışmalarıdır. Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji öğrencileri akademik kadronun gözetiminde, bağımsız araştırma projeleri yürütmek üzere desteklenir. Amacımız öğrencilerimizin psikoloji alanında üretilen bilgiye hem yaratım sürecinde hem de kritik eleştiri düzeyinde katkılarının olmasıdır. Bu yetenekler, endüstriyel ve akademik alanda mezunlarımızın ayırt edici özelliklerini oluşturuyor. Psikoloji lisans adaylarını bekleyen zengin ders havuzundan seçilebilecek bazı dersler arasında Zihin ve Davranış, Davranışın Biyolojik Temelleri, Kültür ve Bilişsel Süreçler, Bireysel Farklılıklar: Zeka ve Kişilik dersleri sayılabilir.

Psikoloji Mezunları Hangi Alanlarda Çalışıyor?

  • Kuramsal alanda akademik kariyerine devam edebilir.
  • Eğitim
  • Sağlık
  • Hukuk
  • Yönetim
  • Bilişim