Facebook
DİNLE

Öğrenim sistemi bakımından Sabancı Üniversitesi'ni farklı kılan nedir?

Sabancı Üniversitesi Türkiye’nin ilk ve tek bölümsüz üniversitesidir. Öğrenim sistemimizin altyapısını Temel Geliştirme Programı oluşturur. Lisans programının birinci yılında tüm öğrenciler, ortak dersler alırlar. Ayrıca her öğrencinin bir Toplumsal Duyarlılık Projesi içinde yer alması mezuniyet ön koşuludur. Öğrenciler birinci sınıfın ardından girdikleri fakülteden bağımsız olarak diledikleri programı seçebilirler. Birinci sınıfın sonun programına halen karar vermeyen öğrenciler ikinci sınıfta düşündükleri programların giriş derslerini alıp, kararlarını olgunlaştırarak ikinci sınıfın sonunda da programlarını seçebilirler. Sabancı Üniversitesi'nde klasik bölüm mantığı yoktur. Farklı akademik alanlarda çalışan öğretim üyeleri, akademik çalışmalarını birbirleriyle etkileşim halinde ve disiplinlerarası bir yapıda sürdürürler.