DİNLE

Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi

Faaliyet Alanları:

 • Hastalıklar için yeni jenerasyon tanı kitleri geliştirilmesi
 • Çiplerdeki nano yapılarda algılayıcı moleküller ve belirteçler
 • Biyo uyumlu ve anti bakteriyel yüzeyler ve kaplamalar
 • Geliştirilmiş yüzeyli mikroakışkan sistemler
 • Enerji verimliliğini artırmak için ara yüzeylerin ayarlanması

 

Merkezin Amaç ve Hedefleri:

 • Ulusal  ve uluslar arası   kaynaklardan yüksek bütçeli kaynak ve proje desteği sağlamak
 • Dünyadaki prestijli araştırma enstitüleriyle işbirliği kurmak
 • Ulusal endüstri  ve devlet kuruluşlarıyla işbirliği girişimlerinde bulunmak 
 • Yeni nesil  üstün nitelikli genç araştırmacılar ve mühendisler yetiştirmek
 • Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili yüksek etkili uluslar arası yayınlar ve patentler üretmek
 • Merkezi faaliyet alanda Sabancı Universitesi’nin görünürlüğünü artırarak dünya çapında bir çekim merkezi haline getirmek.

 

Dinle