Facebook
DİNLE

Matematik Yüksek Lisansüstü Programları

Sabancı Üniversitesi lisansüstü programlarında, M.Sc ve Ph.D için Matematik konuları bulunmaktadır ve buna ek olarak özellikle mühendislik ve ekonomi programlarındaki öğrencilere yönelik Matematik Programı içermektedir. Sabancı Üniversitesi Matematik Grubunun Araştırmaları Cebir, Sayılar Teorisi ve Uygulamaları (sonlu cisimler, sonlu cisimler üzerindeki eğriler, cebirsel kodlama teorisi, yarı-rastsal sayı üreteçleri, sayı saymalı kombinatorik, tamsayı parçalanışları ve q-serileri) ve Analiz (fonksiyonel ve kompleks analiz, diferansiyel denklemler, olasılık ve dağılımlar) konuları üzerinde yoğunlaşmıştır.