DİNLE

Kültürel Çalışmalar

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, antropoloji, edebiyat eleştirisi ve sosyoloji alanlarından akademisyenleri bir araya getirerek beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında diyaloğu ve ortak araştırmaları ilerletmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler ile öğretim görevlilerinin neoliberal globalizm çağında Türkiye’deki ve dünya genelindeki kültür politikalarına dair önemli meseleler üzerine süregiden tartışmalara girişebilecekleri serbest bir entelektüel ortam sunulmaktadır.

Programın çekirdek öğretim kadrosu ulusal ve uluslararası düzeyde muhtelif araştırma projelerinde ve sosyal platformlarda yer almaktadır. Programın en kuvvetli yönleri arasında etnografik ve yorumlayıcı yöntemlerin kullanımı ile disiplinler arası işbirlikleri sayılabilir. Söz konusu işbirlikleri aşağıdaki araştırma konularında yoğunlaşmaktadır:

Uluslararası hareketlilik, etnik kimlikler ve vatandaşlık
Toplumsal cinsiyet, cinsellik, mahremiyet
Temsil ideolojileri ve politikaları
Bellek çalışmaları ve sözlü tarih

Dinle