Facebook
DİNLE

Kamu Politikaları

Kamu Politikaları Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kamu politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli olan teori ve uygulamalı beceriler ile donatmayı hedeflemektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, hem modern devletlerde hükümetlerin ekonomik ve sosyal hayatın hangi alanlarına ne tür gerekçelerle müdahale ettiği ve etmesi gerektiği hakkında bilgi birikimine sahip olacaklar, hem de belirli alanlarda kamu politikalarının tasarımı ve değerlendirilmesi için gerekli olan kurumsal ve istatistiksel becerileri edinmiş olacaklardır.

Kamu politikalarının toplumsal refahı olumlu etkilemesi için politika gerekçelerinin ve hedeflerinin tutarlı bir biçimde tanımlanabilmesi, politikaların hangi ekonomik ve toplumsal sorunlara çözüm getirmek üzere tasarlandığı ve ne tür piyasa aksaklıklarına cevap olarak geliştirildikleri konularının açık bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda kamu politikalarında uzmanlaşma hem siyaset bilimi, hem kamu yönetimi, hem de ekonomi disiplinlerinden esinlenen disiplinlerarası bir yaklaşım gerektirmektedir. Bunun yanı sıra, yetkin bir kamu politikası programı, kamu politikalarının toplumsal refaha etkisini ölçmek için kullanılan gelişmiş ekonometrik teknikleri de kapsamak zorundadır. Sabancı Üniversitesi Kamu Politikaları Yüksek Lisans Programı, hem disiplinlerarası bir yaklaşım göstermekte, hem de öğrencilerin çağdaş politika değerlendirme araçlarını çağdaş politika değerlendirme araçlarını edinmelerini sağlamaktadır. Mezunlar kamu veya özel sektörde, hızla gelişen düşünce kuruluşları ve danışmanlık sektörlerinde çalışabilecek veya kamu politikaları ve sosyal bilimlerin ilgili alanlarında doktora yapabilecek uzmanlığa sahip olacaklardır.