DİNLE

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Çağdaş tasarımcı ve sanatçının rolünün yeniden belirlendiği bir dünyada yaşamaktayız. Bugünün sanatçılarının ve tasarımcılarının el becerisinin çok ötesinde, yepyeni bilgi ve donanımlarla mesleklerine yaklaşmaları gerekiyor. Kişinin toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişimlerle içiçe yaşaması ve bunları kendi yaratım alanının içinde yaşatabilme yetkinliği alışılagelmişten farklı olarak geniş spektrumlu bir görsel eğitim yöntemini de gündeme getirmekte... Sabancı Üniversitesinin eğitim felsefesinin özünde yatan disiplinlerarası yaklaşım ve etkileşim sebebiyle bu üniversitenin, bizim gereğini savunduğumuz sanatçı ve tasarımcı profilinin yetişmesi için eşsiz bir ortam oluşturduğuna inanıyoruz.

Öğrenciler iki kulvarda VA/VCD eğitimini sürdürürler. Bu kulvarlar görsel sanatçı yetiştirmeyi amaçlayan Görsel Sanatlar ve multimedia tasarımcısı yetiştirmeyi amaçlayan Görsel İletişim Tasarımıdır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Selçuk Artut sartut@sabanciuniv.edu ile irtibata geçebilirsiniz.

Dinle