Facebook
DİNLE

Fizik Lisansüstü Programları

Yüksek Enerji Gökbilimi:

Yüksek enerji gökbilimi alanında Sabancı Üniversitesi'nde araştırmalar nötron yıldızları, karadelikler ve beyaz cücelerden kaynaklanan ışınımın incelenmesiyle yıldızın içinde (karadelikler hariç!) ve civarındaki maddenin yapısı, dinamiği ve evrimini anlamak üzerine yoğunlaşmaktadır.

Deneysel Yoğun Madde Fiziği:

Deneysel yoğun madde grubunun araştırmaları ağırlıklı olarak nanoyapıların elektronik ve manyetik özellikleri ve düşük boyutlu elektronik sistemlerin yüksek manyetik alanlar ve düşük sıcaklıklardaki davranışları üzerine odaklanmaktadır.

Kuramsal Yoğun Madde Fiziği

Kuramsal nanofizik grubunda büyük sistemlerin nanometre boylarına küçültüldüğünde ortaya çıkan temel problemler araştırılmaktadır.

Matematiksel Fizik:

Sicim teorisi şu anda kuantum kütleçekimi teorileri adayları arasında en ümit verenidir. Matematiksel yönden ise, bozonik sicim durumları ve verteks işlemcileri en büyük sonlu basit grup olan Monster (Canavar) için en basit temsili sağlamaktadır.

Kuramsal Moleküler Biyofizik:

Fizik kavramlarının moleküler biyoloji problemlerine uygulaması birbirini bütünleyen iki farklı yönde olur. Bir yandan, biyolojik moleküllerinin hayati işlemleri onların fiziksel ve kimyasal özellikleri tarafından kısıtlandığı için, bu moleküllerin geçirdiği işlevsel dönüşümleri tarif ederken kimyasal fizik dilini kullanmak önem kazanır.